Budowy i remonty

Remont domu z rodziną pani Małgorzaty i pana Piotra w Piekarach Śląskich

Wspieramy panią Małgorzatę i pana Piotra w remoncie domu, tak by mogli się do niego przeprowadzić z pięciorgiem małych dzieci.

Remont Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” w Opolu

Ze wsparciem wolontariuszy wykonujemy bieżące remonty ośrodka, który pomaga rodzinom dotkniętym bezdomnością.

Adaptacja dawnej piekarni na dom rodziny pani Bożeny i pana Arkadiusza

Pomagamy rodzinie pani Bożeny i pana Arkadiusza zaadaptować dawną piekarnię na dom dla nich i ich pięciorga dzieci.

Remont Domu Opieki PCK w Chorzowie

Remontujemy Dom Opieki PCK w Chorzowie – ośrodek dla osób starszych i niepełnosprawnych, które wymagają całodobowej opieki.

Budowa domu z rodziną pani Magdy i pana Dawida w Palowicach

Pomagamy młodej rodzinie z dwójką małych dzieci wybudować dom w Palowicach (k. Gliwic).

Budowa domu z rodziną pani Józefy w Grajowie

W ramach projektu „Nowy dom – nowa nadzieja” pomagamy trzypokoleniowej rodzinie pani Józefy wybudować dom w Grajowie (k. Krakowa).

Remont ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego Fundacji Revita w Otwocku

Pomagamy remontować ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, który prowadzony jest w Otwocku przez Fundację Revita.

Mieszkania treningowe dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i instytucji pieczy zastępczej

Tworzymy modelowy system mieszkań treningowych dla młodych osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz instytucje pieczy zastępczej. Obecnie kończymy pilotażowy projekt „Trampolina”, w ramach którego w Warszawie powstaje 7 kawalerek dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów w Warszawie-Aninie.

Remonty mieszkań rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej

Pomagamy rodzinom w trudnej sytuacji mieszkaniowej remontować mieszkania. Remonty są solidne, ale niedrogie, dzięki temu że pozyskujemy wsparcie darczyńców oraz wolontariuszy.

Projekty remontowe dla wspólnot mieszkaniowych

Od kilku lat Habitat for Humanity w Polsce coraz bardziej angażuje się w projekty remontowe zaniedbanych budynków wielorodzinnych.