Budowy i remonty

Rozbudowa domu z rodziną pani Agaty i pana Mirosława w Redzyńskiem

Pomagamy panie Agacie i panu Mirosławowi rozbudować dom, tak by ich ośmioosobowa rodzina miała więcej przestrzeni mieszkalnej.

Remont Rodzinnego Domu Dziecka w Wierzbicach

Wspieramy remont Rodzinnego Domu Dziecka prowadzonego przez panią Mariannę i pana Jerzego w Wierzbicach (k. Wrocławia).

Remont schroniska św. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn we Wrocławiu

Remontujemy schronisko dla bezdomnych mężczyzn, które jest prowadzone we Wrocławiu przez Koło Wrocławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Remont domu z rodziną pani Małgorzaty i pana Piotra w Piekarach Śląskich

Wspieramy panią Małgorzatę i pana Piotra w remoncie domu, tak by mogli się do niego przeprowadzić z pięciorgiem małych dzieci.

Remont Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” w Opolu

Ze wsparciem wolontariuszy wykonujemy bieżące remonty ośrodka, który pomaga rodzinom dotkniętym bezdomnością.

Adaptacja dawnej piekarni na dom rodziny pani Bożeny i pana Arkadiusza

Pomagamy rodzinie pani Bożeny i pana Arkadiusza zaadaptować dawną piekarnię na dom dla nich i ich pięciorga dzieci.

Remont Domu Opieki PCK w Chorzowie

Remontujemy Dom Opieki PCK w Chorzowie – ośrodek dla osób starszych i niepełnosprawnych, które wymagają całodobowej opieki.

Budowa domu z rodziną pani Magdy i pana Dawida w Palowicach

Pomagamy młodej rodzinie z dwójką małych dzieci wybudować dom w Palowicach (k. Gliwic).

Budowa domu z rodziną pani Józefy w Grajowie

W ramach projektu „Nowy dom – nowa nadzieja” pomagamy trzypokoleniowej rodzinie pani Józefy wybudować dom w Grajowie (k. Krakowa).

Remont ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego Fundacji Revita w Otwocku

Pomagamy remontować ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, który prowadzony jest w Otwocku przez Fundację Revita.

Mieszkania treningowe dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i instytucji pieczy zastępczej

Tworzymy modelowy system mieszkań treningowych dla młodych osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz instytucje pieczy zastępczej. Obecnie kończymy pilotażowy projekt „Trampolina”, w ramach którego w Warszawie powstaje 7 kawalerek dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów w Warszawie-Aninie.

Remonty mieszkań rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej

Pomagamy rodzinom w trudnej sytuacji mieszkaniowej remontować mieszkania. Remonty są solidne, ale niedrogie, dzięki temu że pozyskujemy wsparcie darczyńców oraz wolontariuszy.

Projekty remontowe dla wspólnot mieszkaniowych

Od kilku lat Habitat for Humanity w Polsce coraz bardziej angażuje się w projekty remontowe zaniedbanych budynków wielorodzinnych.