Projekty realizowane w 2017 roku

Adaptacja lokalu biurowego na mieszkania interwencyjne dla kobiet i dzieci uciekających przed przemocą domową

Wspieramy adaptację dawnego lokalu biurowego na mieszkania interwencyjne przeznaczone dla kobiet i dzieci, które doświadczyły przemocy. Projekt prowadzimy w Warszawie w partnerstwie z Fundacją Centrum Praw Kobiet.

Adaptacja budynku na schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Gliwicach

Wspieramy adaptację nieużywanego budynku biurowego na schronisko dla 60 bezdomnych mężczyzn, które będzie prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie.

Remonty mieszkań rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej (w partnerstwie z firmą Procter & Gamble)

W partnerstwie z firmą Procter & Gamble wspieramy rodziny w trudnej sytuacji mieszkaniowej z Warszawy i Łodzi. Wspólnie pomagamy im remontować mieszkania.

Remont ośrodka dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w Warszawie

Remontujemy dach w Ośrodku dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami w Warszawie, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Tęcza.

Rozbudowa hostelu dla osób zagrożonych bezdomnością w Pszczynie

,

Pomagamy rozbudowywać hostel dla osób zagrożonych bezdomnością oraz osób zmagających się z problemem uzależnienia, który jest częścią Domu Błękitnego Krzyża – im. Matki Ewy w Pszczynie.

Rozbudowa domu z rodziną pani Agaty i pana Mirosława w Redzyńskiem

,

Pomagamy panie Agacie i panu Mirosławowi rozbudować dom, tak by ich ośmioosobowa rodzina miała więcej przestrzeni mieszkalnej.

Remont Rodzinnego Domu Dziecka w Wierzbicach

,

Wspieramy remont Rodzinnego Domu Dziecka prowadzonego przez panią Maciejkę i pana Jerzego w Wierzbicach (k. Wrocławia).

Remont schroniska św. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn we Wrocławiu

,

Remontujemy schronisko dla bezdomnych mężczyzn, które jest prowadzone we Wrocławiu przez Koło Wrocławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Wsparcie dla kooperatywy mieszkaniowej w Konstancinie

Wspieramy grupę ośmiu rodzin w projekcie oddolnej budowy budynku wielorodzinnego (w formule kooperatywy mieszkaniowej).

Remont domu z rodziną pani Małgorzaty i pana Piotra w Piekarach Śląskich

,

Wspieramy panią Małgorzatę i pana Piotra w remoncie domu, tak by mogli się do niego przeprowadzić z pięciorgiem małych dzieci.

Remonty mieszkań rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej

,

Pomagamy rodzinom w trudnej sytuacji mieszkaniowej remontować mieszkania. Remonty są solidne, ale niedrogie, dzięki temu że pozyskujemy wsparcie darczyńców oraz wolontariuszy.

Projekty zakończone w 2016 roku

Mieszkania treningowe dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i instytucji pieczy zastępczej

,

Tworzymy modelowy system mieszkań treningowych dla młodych osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz instytucje pieczy zastępczej. W Warszawie zrealizowaliśmy pilotażowy projekt „Trampolina”, w ramach którego utworzyliśmy zespół kawalerek dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów w Aninie.

Remont Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” w Opolu

,

Ze wsparciem wolontariuszy wykonujemy bieżące remonty ośrodka, który pomaga rodzinom dotkniętym bezdomnością.

Adaptacja dawnej piekarni na dom rodziny pani Bożeny i pana Arkadiusza

,

Pomagamy rodzinie pani Bożeny i pana Arkadiusza zaadaptować dawną piekarnię na dom dla nich i ich pięciorga dzieci.

Remont Domu Opieki PCK w Chorzowie

,

Remontujemy Dom Opieki PCK w Chorzowie – ośrodek dla osób starszych i niepełnosprawnych, które wymagają całodobowej opieki.

Budowa domu z rodziną pani Magdy i pana Dawida w Palowicach

,

Pomagamy młodej rodzinie z dwójką małych dzieci wybudować dom w Palowicach (k. Gliwic).

Budowa domu z rodziną pani Józefy w Grajowie

,

W ramach projektu „Nowy dom – nowa nadzieja” pomagamy trzypokoleniowej rodzinie pani Józefy wybudować dom w Grajowie (k. Krakowa).

Remont ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego Fundacji Revita w Otwocku

,

Pomagamy remontować ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, który prowadzony jest w Otwocku przez Fundację Revita.

Projekty zakończone w 2015 roku i wcześniej

Budowa ekodomu z rodziną pana Zbigniewa w Marszewie

W latach 2012-2014 pomogliśmy wybudować ekodom w Marszewie k. Poznania. Projekt zrealizowaliśmy z Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA, wspierając rodzinę pana Zbyszka, który wyszedł z bezdomności.

Adaptacja budynku na hostel i centrum interwencji kryzysowej w Wyszkowie

Zaadaptowaliśmy nieużywany budynek biurowy w Wyszkowie (k. Warszawy) na hostel dla byłych pacjentów ośrodka terapeutycznego MONAR oraz centrum interwencji kryzysowej dla rodzin w szczególnie trudnej sytuacji mieszkaniowej.

Pomoc mieszkaniowa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

,

Wspieramy budowę Domu Malwa, organizując grupy wolontariuszy do pomocy przy pracach wykończeniowych i zagospodarowaniu terenu wokół budynku, a także pozyskuje darowizny materiałowe i pieniężne.

Budynek wielorodzinny w Józefosławiu pod Warszawą

,

W listopadzie 2010 roku odbyła się uroczystość przekazania mieszkań sześciu rodzinom. Dzięki wsparciu sponsorów oraz zaangażowaniu i pracy wolontariuszy z Polski i z zagranicy oraz licznym darowiznom udało nam się z sukcesem zakończyć kolejne przedsięwzięcie budowlane.

Projekty remontowe dla wspólnot mieszkaniowych

,

Od kilku lat angażujemy się w projekty remontowe zaniedbanych budynków wielorodzinnych.