W tym roku Fundację Habitat for Humanity Poland wspierają:

The Dow Chemical Company

The Dow Chemical Company jest jednym z wiodących producentów i dystrybutorów tworzyw sztucznych i chemikaliów. Ważnym komponentem strategii CSR firmy jest angażowanie pracowników w działania poprawiające jakość życia w społecznościach lokalnych.

Firma wspiera działania Habitat for Humanity w Stanach Zjednoczonych od 1983 roku, natomiast partnerstwo międzynarodowe rozpoczęto w roku 1993. Od tego czasu Dow pomógł Habitat for Humanity w budowie ponad 50000 domów w ponad 33 krajach. Oprócz wsparcia finansowego w wysokości ponad 70 milionów dolarów oraz przekazywanych regularnie materiałów budowlanych każdego roku firma Dow angażuje również swoich wolontariuszy do pomocy przy budowie domów z Habitat for Humanity.

W Polsce Dow wspiera Habitat for Humanity Poland od roku 2012. W latach 2014-2016 firma była kluczowym partnerem projektu adaptacji poddasza w kamienicy na warszawskiej Pradze na kompleks 7 mieszkań treningowych dla wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego. W latach 2016-2017 wsparła projekt kooperatywy mieszkaniowej budowanej pod Warszawą przez 8 niezamożnych rodzin.

Whirlpool

Whirlpool jest wiodącym światowym producentem i dostawcą dużego sprzętu AGD. Produkty oraz marka Whirlpool są znane i obecne w ponad 170 krajach na całym świecie. W Europie Whirlpool  zatrudnia około 14 tysięcy osób w ponad 25 krajach.

Firma Whirlpool współpracuje z Habitatem od 1999 roku. Na przestrzeni lat, dzięki wsparciu Whirpool o wartości ponad 85 milionów USD, udało się zmienić życie tysięcy osób w 45 krajach. W Polsce Whirpool wspiera Habitat for Humanity Poland od 2004 roku, przekazując darowizny finansowe i rzeczowe, a także angażując swoich pracowników jako wolontariuszy na placach budowy.

Procter & Gamble

Procter & Gamble to jeden z kluczowych partnerów Habitat for Humanity. W ramach ogłoszonej w sierpniu 2013 roku globalnej współpracy ponad 3000 wolontariuszy P&G wspiera działania Habitatu na całym świecie, realizując jednocześnie własne cele związane z promowaniem odpowiedzialności społecznej i zasad zrównoważonego rozwoju. Partnerstwo z Procter & Gamble to największa, jednorazowa akcja wolontariatu korporacyjnego w czterdziestoletniej historii Habitat for Humanity.

W Polsce Procter&Gamble zainaugurował współpracę z Habitat for Humanity Poland, wspierając remont kamienicy czynszowej na warszawskim Targówku w 2015 roku. Firma co roku wspiera projekty remontowe realizowane w partnerstwie ze wspólnotami mieszkaniowymi i indywidualnymi rodzinami. Do tej pory współpraca Procter&Gamble i Habitat for Humanity Poland pozwoliła pomóc 70 rodzinom, a w remontach wzięło udział około 130 pracowników firmy (w ramach akcji wolontariatu pracowniczego).

Turner & Townsend

Turner & Townsend jest światowym liderem w zarządzaniu programami i doradztwie w sektorze budowlanym.  Firma realizuje postulat społecznej odpowiedzialności biznesu na wielu płaszczyznach w tym między innymi promując zasady zrównoważonego rozwoju, prowadząc działania biznesowe według transparentnych reguł czy też wspierając lokalne społeczności poprzez wolontariat, działalność charytatywną jaki i dzieląc się doświadczeniem i wiedzą.

Turner & Townsend wspiera Habitat Poland od 2012 roku. Pracownicy firmy wzięli udział jako wolontariusze w pracach remontowych i budowlanych: w ośrodkach Malwa i MONAR-Wyszków, a także podczas adaptacji poddasza na mieszkania treningowe w kamienicy na warszawskiej Pradze. Oprócz tego podjęli się nieodpłatnie wesprzeć Habitat for Humanity Poland wiedzą i doświadczeniem ze swojej branży. Jako wolontariusze kompetencyjni pomogli przy konstruowaniu kosztorysu zabudowy projektu mieszkań treningowych oraz kooperatywy mieszkaniowej.

Wienerberger

Firma Wienerberger, która dostarcza nowoczesne, ceramiczne rozwiązania budowlane, wspiera Habitat for Humanity na terenie Europy i USA już od kilku lat. Współpraca na terenie Polski została zainaugurowana w 2015 roku i dotyczyła projektu adaptacji poddasza na mieszkania treningowe dla absolwentów młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Projekt został zrealizowany w Warszawie w latach 2014-2016 i zostały w nim wykorzystane materiały budowlane marki Porotherm.

Materiały budowlane podarowane przez firmę Wienerberger zostały też użyte w kilku projektach realizowanych w partnerstwie z rodzinami w trudnej sytuacji mieszkaniowej, np. podczas budowy domu z rodziną pani Magdy i pana Dawida w Palowicach (k. Gliwic).

Wienerberger wspiera Habitat for Humanity Poland nie tylko w projektach budowlanych, lecz także w działaniach związanych z rzecznictwem – inicjatywach, które mają na celu doprowadzenie do systemowych zmian służących poprawie sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Firma jest głównym partnerem Forum Mieszkaniowego „Mieszkać godnie” – corocznej konferencji, która adresowana jest do przedstawicieli samorządów, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i biznesu, ekspertek i ekspertów w obszarze mieszkalnictwa oraz osób zainteresowanych różnorodnymi aspektami polityki mieszkaniowej.

Saint-Gobain

Saint-Gobain jest światowym liderem na rynkach związanych z budownictwem. Firma tworzy, produkuje i dystrybuuje materiały budowlane proponując innowacyjne rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, promując wykorzystanie energii odnawialnych i dbając o środowisko. Oferta  materiałów innowacyjnych produkowanych przez firmę Saint-Gobain obejmie m.in. szkło płaskie do zastosowań związanych z budownictwem, transportem i energią słoneczną.

Saint-Gobain to jeden z kluczowych partnerów Habitat for Humanity. Firma wielokrotnie wspierała projekty organizacji, przekazując darowizny finansowe i materiałowe oraz angażując swoich wolontariuszy na całym świecie. W Polsce firma Saint-Gobain i Fundacja Saint-Gobain Initiatives zaangażowały się w projekt adaptacji poddasza na kompleks 7 mieszkań treningowych w kamienicy na warszawskiej Pradze.

MetLife

MetLife jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Istnieje od 1868 roku i jest wiodącą światową firmą oferującą ubezpieczenia na życie, renty kapitałowe, świadczenia pracownicze i usługi zarządzania aktywami. Obsługuje prawie 100 milionów klientów, prowadzi działalność w blisko 50 krajach i zajmuje wiodącą pozycję na rynkach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie.

Na świecie MetLife jest partnerem Habitat for Humanity od 1997 roku. W Polsce współpraca między firmą a Habitat for Humanity Poland sięga roku 2008. MetLife przekazuje nam darowizny pieniężne, a pracownicy firmy wspierają nasze projekty remontowe i budowlane w ramach akcji wolontariatu pracowniczego. W 2016 roku MetLife zaangażował się w projekt adaptacji poddasza na mieszkania treningowe dla absolwentów młodzieżowego ośrodka wychowawczego. W pracach wykończeniowych na poddaszu wzięło udział 73 pracowników firmy – 6-dniowa akcja z pracownikami MetLife była największą akcją wolontariatu pracowniczego zrealizowaną przez Habitat for Humanity Poland w 2016 roku.

Somfy Foundation

Fundacja Somfy jest związana z firmą Somfy, która działa obecnie w ponad 60 krajach i jest światowym liderem branży automatyki okiennej dla budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Fundacja wspiera projekty zapewniające przyzwoite rozwiązania mieszkaniowe dla najbiedniejszych członków społeczności, zachęcające do przezwyciężania segregacji społecznej i promujące zrównoważony rozwój. Prowadzi m.in. program „A House is a Home”, w ramach którego przekazuje pomoc organizacjom partnerskim w 10 krajach: Polsce, Brazylii, Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Libanie, Chinach, USA, Australii oraz Francji.

Polska odsłona programu „A House is a Home” realizowana jest w partnerstwie z Habitat for Humanity Poland. W 2016 roku pomoc przekazana przez Fundację Somfy pomogła wybudować nowy dom dla rodziny pani Józefy w Grajowie.

Stanley Black & Decker

Stanley Black & Decker to amerykański producent narzędzi przemysłowych i ręcznych, dostarczanych profesjonalistom oraz klientom indywidualnym na całym świecie. Do firmy należą takie marki jak: Stanley Security Solutions, Bostitch, Black&Decker, DeWalt, Weiser.

Firma wspiera Habitat for Humanity Poland finansowo. Jesienią 2016 roku pracownicy oddziału Stanley Black & Decker w Kleszczowie wzięli udział w akcji wolontariatu pracowniczego i pomogli w remoncie domu opieki w Chorzowie.

ATLAS

Grupa ATLAS to największy, działający w oparciu o całkowicie polski kapitał, producent chemii budowlanej w Polsce. Oferuje ponad 200 produktów, gwarantujących najwyższą jakość realizacji zarówno typowych, jak i specjalistycznych projektów remontowych, konstrukcyjnych oraz izolacyjnych. Szeroka oferta Grupy ATLAS obejmuje m.in. złożone systemy izolacji cieplnej, systemy osuszania murów i hydroizolacje, kleje do płytek, zaprawy do fugowania i silikony, systemy posadzek oraz podkładów podłogowych, gotowe zaprawy budowlane (murarskie, tynkarskie, naprawcze, montażowe). Jakość wytwarzanych produktów oraz poziom zarządzania Grupą potwierdzają międzynarodowe aprobaty techniczne i certyfikaty oraz rozliczne nagrody branżowe.

Grupa ATLAS wspiera Habitat for Humanity Poland od 2014 roku, przekazując darowizny materiałowe. Materiały budowlane marki ATLAS zostały wykorzystane m.in. podczas remontu Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym MONAR-Wyszków (2015 r.) czy remontu domu dla potrzebującej rodziny w Piekarach Śląskich (2016 r.).

Clifford Chance

Kancelaria prawna Clifford Chance otworzyła swoje biuro w Warszawie w roku 1992. Obecnie pracuje w niej ponad 80 prawników. Jest kancelarią pierwszego wyboru dla wielu liderów polskiego rynku: spółek z kapitałem polskim i zagranicznym działających w wielu sektorach gospodarczych, funduszy inwestycyjnych oraz instytucji finansowych.

Praktyka CSR/Pro bono kancelarii Clifford Chance w Warszawie jest częścią globalnej praktyki CSR Clifford Chance i realizuje jej cele w skali lokalnej. Obejmuje współpracę z organizacjami i inicjatywami społecznymi, które działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i podejmują próby przeprowadzania zmian systemowych.

Clifford Chance wspiera Fundację Habitat for Humanity Poland od 2016 roku, zapewniając kompleksowe doradztwo prawne związane z budową kooperatywy mieszkaniowej pod Warszawą. Projekt to pilotaż służący wypracowaniu modelowego rozwiązania mieszkaniowego dla rodzin bez zdolności kredytowej. Aby to rozwiązanie powstało, Clifford Chance pomaga opracowywać wzory umów regulujących m.in. stosunki między członkami kooperatywy oraz między kooperatywą a bankiem.

AkzoNobel

AkzoNobel jest największym producentem farb na świecie. Firma zatrudnia ponad 50 tysięcy pracowników w 80-ciu krajach na całym świecie. Portfolio firmy w Polsce obejmuje najbardziej znane marki na rynku farb dekoracyjnych, środków do ochrony i dekoracji drewna i metalu w Polsce – m.in.: Dulux, Nobiles, Sikkens, Sadolin i Hammerite.

AkzoNobel wspiera Fundację Habitat for Humanity Poland od 2014 roku, przekazując w formie darowizn farby i materiały malarskie. W 2016 roku darowizny te pomogły zrealizować projekty takie jak: adaptacja nieużywanego poddasza na zespół mieszkań treningowych czy remont ośrodka dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Fundację Habitat for Humanity Poland wspierali też: