Global village

Program Global Village przeznaczony jest dla wolontariuszy, którzy chcą wspierać budowę domów w różnych krajach świata. Ochotnicy zapisują się do 20 osobowych zespołów – Global Village Teams, wybierają kraj i lokalną organizację habitatowską, której chcą pomóc. Przez okres tygodnia lub dwóch wspólnie z lokalnymi ochotnikami i rodzinami zakwalifikowanymi do programu wykonują prace budowlane. Członkowie zespołu opłacają koszty swojego pobytu w danym kraju, a także przekazują darowiznę na rzecz lokalnej organizacji habitatowskiej. Darowizna ta wykorzystywana jest do finansowania programu budowlanego.

W celu uzyskania większej ilości informacji o programie Global Village zapraszamy do nadesłania kwestionariusza na adres wolontariat@habitat.pl lub do odwiedzenia oficjalnej strony programu.