Housing for All

 

HOUSING FOR ALL

(więcej mieszkań dostępnych cenowo w Unii Europejskiej)

 

Habitat Poland wspiera Europejską Inicjatywę Obywatelską Housing for All, której celem jest zebranie miliona podpisów pod petycją wzywającą Komisję Europejską do podjęcia działań zwiększających ilość mieszkań dostępnych w Unii Europejskiej.

 

 

 

 

W Europie od dłuższego czasu trwa kryzys mieszkaniowy – 53 miliony ludzi (10,4%) przeznacza na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ponad 40% dochodów (wg danych EUROSTAT 2017) [1]. W europejskich miastach brakuje mieszkań o umiarkowanych czynszach (tzw. mieszkań dostępnych). Ludzie są zmuszeni wyprowadzać się poza miasta, żeby obniżyć koszty, przez co coraz więcej czasu spędzają dojeżdżając do pracy czy szkoły. Wydają na utrzymanie mieszkania ponad 40%, a często nawet ponad 50% dochodów, a ponadto koszty mieszkaniowe rosną szybciej niż dochody – zostaje im przez to coraz mniej pieniędzy na życie. Rodziny z dziećmi, samotne matki, osoby młode, osoby starsze – problem dotyka niemal wszystkich.

 

 

Statystyki potwierdzają, że Polska wpisuje się w ten trudny trend, o czym świadczy choćby skala przeludnienia, z którą się zmagamy. Ponad 40% Polaków żyje w przeludnionych domach i mieszkaniach[2]. Jeszcze trudniejsza jest sytuacja młodych Polaków (osób pomiędzy 15 a 29 rokiem życia) spośród których aż 54% żyje w przeludnieniu[3]. Te wyniki plasują Polskę na piątym miejscu w Unii Europejskiej pod względem przeludnienia.

Dotychczas nie wprowadzono systemowego rozwiązania problemów mieszkaniowych w Polsce. Przede wszystkim brak jest rozwiązania dla osób z tzw. „luki czynszowej” (osób o zbyt wysokich dochodach, aby otrzymać pomoc w postaci mieszkania komunalnego, a jednocześnie niemogących sobie pozwolić finansowo na najem komercyjny lub zakup mieszkania odpowiadającego ich potrzebom). Choć pojawiają się programy mające ułatwić dostęp do mieszkań, to nie będąc rozwiązaniami kompleksowymi dotychczas nie przyczyniły się do znaczącej poprawy sytuacji.

Europejski kryzys mieszkaniowy, odczuwalny również w Polsce, jest spowodowany przez wiele czynników. Bez wątpienia wpływ na skalę problemu ma niski poziom inwestycji w mieszkania dostępne i komunalne. Od czasu kryzysu finansowego i ekonomicznego w latach 2008/2009 nastąpił spadek takich inwestycji o 50%. Unijne regulacje prawne nie pozostają bez znaczenia (w tym tzw. kryteria z Masstricht dotyczące maksymalnego poziomu zadłużenia, które utrudniają nowe inwestycje państwowe lub samorządowe w dotowane mieszkania). Ponadto krótkoterminowy wynajem dla turystów przez platformy cyfrowe wpływa na zmniejszenie ilości mieszkań dostępnych na rynku.

 

 

Dlatego Fundacja Habitat for Humanity Poland wspiera i promuje w Polsce Europejską Inicjatywę Obywatelską Housing for All (Mieszkania dla wszystkich) zachęcając do podpisywania deklaracji poparcia. Jeśli do marca 2020 roku zostanie zebrany 1 milion podpisów pod tą deklaracją, Komisja Europejska będzie musiała przedstawić swoje wnioski dotyczące inicjatywy oraz informacje na temat ewentualnych działań, jakie zamierza podjąć wraz z uzasadnieniem. Ponadto organizatorzy będą mogli przedstawić swoje postulaty Parlamentowi Europejskiemu.

 

Postulatami inicjatywy Housing for All (Mieszkania dla wszystkich) są:
  1. łatwiejszy dostęp dla wszystkich do mieszkań socjalnych/komunalnych i dostępnych cenowo,
  2. niestosowanie kryteriów z Maastricht do inwestycji publicznych w mieszkalnictwo socjalne/komunalne i dostępne cenowo,
  3. lepszy dostęp do finansowania UE dla deweloperów niekomercyjnych i stosujących zasady zrównoważonego rozwoju,
  4. społeczne i oparte na konkurencji zasady wynajmu krótkoterminowego oraz
  5. sporządzanie statystyk dotyczących potrzeb mieszkaniowych w Europie.[4]

 

Skoro podjęcie działań przez Komisję Europejską może pozytywnie wpłynąć na sytuację Polaków potrzebujących mieszkań dostępnych, zachęcamy wszystkich do podpisywania deklaracji poparcia.

Więcej informacji o Housing for All (Mieszkania dla wszystkich) dostępne jest na stronie: www.housingforall.eu/pl.

Podpisy można składać online na stronie: www.housingforall.eu/pl.

 

[1] https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tespm140/default/table?lang=en
[2] Dane za 2016 rok. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180612-1
[3] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20181212-1
[4] https://www.housingforall.eu/pl/mieszkanie-musi-byc-socialne-tanie-i-latwo-dostepne/