Kryteria kwalifikacji

Aby otrzymać wsparcie od Fundacji Habitat for Humanity Poland przy budowie lub remoncie domu lub mieszkania, rodzina musi spełniać następujące 4 podstawowe kryteria:

  • Być w potrzebie mieszkaniowej
  • Być gotowa na partnerstwo z Habitat for Humanity Poland
  • Mieszkać na stałe w miejscu realizacji budowy lub remontu
  • Mieć możliwość pokrycia kosztów budowy lub remontu poprzez spłatę nieoprocentowanej pożyczki

 

 

1. Rodzina jest w potrzebie mieszkaniowej

Obecne warunki mieszkaniowe rodziny są niewystarczające ze względów technicznych lub socjalnych. Mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu mieszkaniowe.

Potrzeby mieszkaniowe różnią się w zależności od rodziny. Mieszkania części rodzin, którym pomaga Habitat Poland, mają wady konstrukcyjne, nie mają instalacji hydraulicznej lub elektrycznej. Są też rodziny, które zmagają się z przeludnieniem – wielkość ich mieszkań jest zbyt mała w stosunku do liczby członków rodziny.

Habitat Poland odnosi się do każdego przypadku indywidualnie.

 

 

2. Rodzina jest gotowa na partnerstwo z Fundacją Habitat for Humanity Poland

Rodziny, którym pomaga Habitat Poland, nie są odbiorcami projektów budowlanych i remontowych, ale partnerami, którzy aktywnie uczestniczą w ich realizacji.
Kiedy tylko to możliwe, członkowie rodzin uczestniczą w pracach na placu budowy lub aktywnie pomagają przy remoncie.
Ważne, by rodzina akceptowała standardy, które Habitat Poland stosuje w projektach budowlanych i remontowych – zgodnie z nimi mają powstawać lokale „proste, o godnym standardzie i przystępnych cenach” (ang. „simple, decent & affordable”).
Projekty Habitat Poland są często realizowane wspólnie ze społecznością lokalną, więc rodzina powinna cieszyć się w niej dobrą opinią.

 

 

3. Rodzina mieszka na stałe w miejscu realizacji budowy lub remontu

Rodzina mieszka (lub planuje mieszkać) na stałe w domu lub mieszkaniu, które jest przedmiotem budowy lub remontu. Habitat Poland pomaga budować i remontować lokale, które są przeznaczone do stałego zamieszkania, a nie domy gościnne, letnie czy przeznaczone do jakiegokolwiek innego celu.

Ze względu na ograniczone możliwości organizacyjne mieszkanie lub dom nie powinno znajdować się dalej niż dwie godziny drogi od jednego z biur Habitat Poland (czyli od Gliwic lub Warszawy).

 

 

4. Rodzina ma możliwość pokrycia kosztów budowy lub remontu poprzez spłatę nieoprocentowanej pożyczki

Rodzina zwraca Fundacji Habitat for Humanity Poland koszty budowy lub remontu w nieoprocentowanych ratach.

Habitat Poland sprawdza, czy wnioskodawca ma stałe i pewne źródło dochodu, które umożliwi regularną spłatę pożyczki, nie powodując zagrożenia dla zaspokojenia potrzeb bytowych lub socjalnych rodziny.

Okres spłaty pożyczki jest dostosowany do możliwości finansowych rodziny, jednak zasadniczo nie może wynosić więcej niż 5 lat.

Pieniądze, która rodzina zwraca Habitat Poland, trafiają do tzw. funduszu odnawialnego, czyli umożliwiają prowadzenie kolejnych projektów służących innym rodzinom w trudnej sytuacji mieszkaniowej.