Rektutacja

 

Do kogo skierowany jest projekt:

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby i rodziny, które:
 • posiadają ostatnie miejsce stałego zameldowania na terenie Warszawy,
 • były lub są mieszkańcami zreprywatyzowanych budynków,
 • borykają się z trudnościami finansowymi, zawodowymi, rodzinnymi etc.,
 • posiadają źródło utrzymania,
 • są bezdomne lub zagrożone bezdomnością,
 • są chętne do zmiany swojej sytuacji życiowej.

 

Co oferujemy uczestnikom w ramach projektu:

 • pobyt na czas określony w jednym z 10 mieszkań treningowych,
 • systematyczne wsparcie w procesie usamodzielnienia oraz zapewnienie specjalistycznej pomocy w rozwiązywaniu trudności osobistych w tym:
  • pomoc prawną,
  • pomoc psychologiczną,
  • pomoc doradcy zawodowego.

 

Procedura kwalifikacji:

Formularz rekrutacyjny | pobierz
Rekomendacje | pobierz
Oświadczenie o dochodach | pobierz
Zaświadczenie od pracodawcy | pobierz

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego, prosimy zgłosić się osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 15:00
Fundacja Habitat for Humanity Poland
ul. Mokotowska 55
00-542 Warszawa
Tel.: 22 642 57 42 lub 537 520 664