O Fundacji Habitat for Humanity Poland

Nasza wizja

Świat, w którym każdy ma godne miejsce do życia.

Nasza misja

Walka z ubóstwem mieszkaniowym i przeciwdziałanie bezdomności poprzez rozwiązania remontowo-budowlane dla osób uboższych i grup wykluczonych społecznie.

Fundacja Habitat for Humanity Poland

Fundacja Habitat for Humanity Poland odpowiada na problem ubóstwa mieszkaniowego poprzez szereg działań, takich jak budowanie nowych domów, remontowanie mieszkań oraz budynków instytucji charytatywnych, rzecznictwo publiczne czy udzielanie mikropożyczek. Powstała w 1992 roku jako pierwsza filia Habitat for Humanity w Europie. Do dnia dzisiejszego Fundacja Habitat for Humanity Poland wybudowała 120 lokali mieszkalnych i pomogła 1300 rodzinom w Polsce.

Historia polskiego oddziału Habitat for Humanity rozpoczęła się, gdy w 1990 roku Adam Król – obecny kierownik ds. rozwoju – postanowił przenieść ideę Habitat for Humanity na polski grunt. Powstała w 1992 roku organizacja Habitat for Humanity Gliwice była jednocześnie pierwszym oddziałem Habitatu w Europie i posłużyła za przykład dla inicjatyw w innych krajach regionu. W roku 2002 założone zostało w Warszawie biuro krajowe pod nazwą Habitat for Humanity Poland. Jego zadaniem była koordynacja pracy oddziałów lokalnych oraz wspieranie ich w zakresie komunikacji i pozyskiwaniu funduszy na programy budowlane. W roku 2015 wszystkie oddziały lokalne i biuro krajowe połączyły się w jeden podmiot, tworząc Fundację Habitat for Humanity Poland.

Habitat for Humanity na świecie

Habitat for Humanity to międzynarodowa sieć chrześcijańskich organizacji non-profit, która działają na rzecz zapobiegania ubóstwu mieszkaniowemu oraz eliminacji bezdomności na świecie. W ciągu 40 lat istnienia Habitat wybudował lub wyremontował ponad 800 tysięcy lokali mieszkalnych na całym świecie, zapewniając godne warunki mieszkaniowe ponad 4 milionom osób. Działa w ponad 70 krajach na sześciu kontynentach.

Habitat for Humanity powstał w 1976 roku z inicjatywy Millarda Fullera i jego żony Lindy w USA w stanie Georgia w pobliżu miasteczka Americus. Koncepcja Fullera zakładała budowę domów przez ich przyszłych właścicieli i wolontariuszy, przy finansowym wsparciu sponsorów i darczyńców. Koncepcję tę zastosowano po raz pierwszy w Zairze (Kongo) w 1973 roku. Od tego czasu oddziały Habitat for Humanity zaczęły powstawać na całym świecie. W 1984 roku były prezydent USA Jimmy Carter wraz z żoną Roselyn zaangażowali się w działania Habitat for Humanity. Od tego roku zaczął funkcjonować jeden z programów Habitat for Humanity „Jimmy Carter Work Project”.

Więcej na: www.habitat.org