O Habitat for Humanity Poland

Nasza wizja

Świat, w którym każdy ma godne miejsce do życia.

Nasza misja

Walka z ubóstwem mieszkaniowym i przeciwdziałanie bezdomności poprzez rozwiązania remontowo-budowlane dla osób uboższych i grup wykluczonych społecznie.

Habitat for Humanity Poland

Habitat for Humanity to pozarządowa, dobroczynna organizacja, której misją jest zapewnienie godnego miejsca do życia niezamożnym osobom zagrożonym wykluczeniem mieszkaniowym. Organizacja pomaga tym, którzy nie mają gdzie mieszkać lub mieszkają poniżej dopuszczalnych norm. Habitat for Humanity buduje i remontuje domy, przy wsparciu samych beneficjentów, wolontariuszy, darczyńców i organizacji habitatowskich z innych krajów. Organizacja pomaga osobom aktywnym – takim, które same chcą sobie pomóc. Habitatowskie mieszkania są proste i skromne, ale solidne i dostępne finansowo. Koszt budowy lub remontu jest spłacany w nieoprocentowanych ratach. Pieniądze pochodzące ze spłat, a także darowizny, tworzą fundusz pozwalający na prowadzenie kolejnych projektów. Od 38 lat istnienia organizacja zbudowała już ponad 600 000 domów na całym świecie, zapewniając dach nad głową dla dwóch milionów ludzi.

W Polsce działamy od ponad 20 lat. Odpowiadamy na problem wykluczenia mieszkaniowego poprzez szereg działań: budowanie nowych domów, remontowanie mieszkań, rzecznictwo publiczne w imieniu osób zagrożonych i dotkniętych ubóstwem mieszkaniowym, a także udzielając mikro-pożyczek. Do dnia dzisiejszego wybudowaliśmy 120 lokali mieszkalnych i pomogliśmy ponad 1300 rodzinom w Polsce. Kolejne projekty są w trakcie realizacji.

Historia polskiego oddziału Habitat for Humanity rozpoczęła się, gdy w 1990 roku Adam Król – obecny Dyrektor ds. rozwoju Habitat For Humanity Gliwice – postanowił przenieść ideę HFH na polski grunt. Powstała w 1992 roku organizacja HFH Gliwice była jednocześnie pierwszym oddziałem Habitatu w Europie i posłużyła za przykład dla inicjatyw w innych krajach Europy (obecnie Gliwice działają jako organizacja afiliowana). W roku 2002 założone zostało w Warszawie Biuro Krajowe – Habitat For Humanity Poland, którego zadaniem jest koordynacja pracy oddziałów lokalnych oraz wspieranie ich w zakresie komunikacji i pozyskiwaniu funduszy na programy budowlane. Z czasem, zakres działań Biura Krajowego uległ znacznemu poszerzeniu, i obecnie HFH Poland angażuje się bezpośrednio w projekty budowlano-remontowe i rzecznictwo.

Habitat for Humanity International

Organizacja Habitat for Humanity International została założona w 1976 roku przez Millarda Fullera i jego żonę Lindę w USA w stanie Georgia w pobliżu miasteczka Americus. Koncepcja Fullera zakładała budowę domów przez ich przyszłych właścicieli i wolontariuszy, przy finansowym wsparciu sponsorów i darczyńców. Koncepcję tę zastosowano po raz pierwszy w Zairze (Kongo) w 1973 roku. Od tego czasu oddziały Habitat for Humanity zaczęły powstawać na całym świecie. W 1984 roku były prezydent USA Jimmy Carter wraz z żoną Roselyn zaangażowali się w działania Habitat for Humanity International. Od tego roku zaczął funkcjonować jeden z programów Habitat for Humanity „Jimmy Carter Work Project”. Przez 38 lat swojej działalności Habitat for Humanity wybudował i wyremontował ponad 600 tysięcy domów na całym świecie, dając godne schronienie ponad dwóm milionom ludzi.
Więcej: www.habitat.org