Opis produktu

Mieszkania treningowe dla wychowanków młodzieżowych
ośrodków wychowawczych i instytucji pieczy zastępczej

Od 2014 roku działamy na rzecz stworzenia modelowego systemu mieszkań treningowych dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i instytucji pieczy zastępczej.

Dlaczego system mieszkań treningowych jest potrzebny?

W obecnym systemie pomocy społecznej istnieje kilkuletnia luka pomiędzy momentem, w którym młodzi ludzie po osiągnięciu pełnoletniości opuszczają młodzieżowe ośrodki wychowawcze lub instytucje pieczy zastępczej, a chwilą, w której udaje się im doczekać przydziału mieszkania socjalnego lub osiągnąć dochody pozwalające na samodzielne życie. Prowadzi to do sytuacji, w której wielu wychowanków boryka się z problemem zapewnienia sobie dachu nad głową. Polski system mieszkalnictwa nie oferuje im preferencyjnych warunków otrzymywania mieszkań socjalnych, a wsparcie finansowe ze strony państwa jest niewystarczające, żeby mogli wynajmować nawet najskromniejsze mieszkania na rynku komercyjnym (renta dla kontynuujących naukę wynosi ok. 500 zł).

Problem dotyczy ogromnej liczby młodych ludzi: obecnie w ośrodkach wychowawczych i domach dziecka przebywa 27 tysięcy osób. Jeśli nie zapewni się im pomocy w znalezieniu taniego lokum i – co jeszcze ważniejsze – nie wydłuży etapu usamodzielniania (tak by nadrobili zaległości w edukacji czy ukończyli proces terapeutyczny), istnieje ryzyko, że ok. 90% z nich wróci do środowisk dysfunkcyjnych, a niejeden trafi do przytułku dla bezdomnych.

Czym cechują się mieszkania treningowe?

Ze względu na duży bagaż życiowych doświadczeń wychowankowie młodzieżowych ośrodków wychowawczych i instytucji pieczy zastępczej wymagają dłuższego wsparcia, zanim zdołają osiągnąć pełną samodzielność. Aby zapewnić im to wsparcie, we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym Księży Orionistów realizujemy modelową adaptację strychu na 7 mieszkań, które będą rotacyjnie wynajmowane na okres maksymalnie dwóch, trzech lat. Mieszkania mają być bardzo tanie, ale nie darmowe – mieszkańcy będą musieli sami pokrywać miesięczne opłaty eksploatacyjne oraz koszty zużycia mediów.

Na drodze do dorosłości mieszkańcy nie zostaną pozostawieni samym sobie. Będzie wspierał ich wychowawca, który zamieszka w bezpośrednim sąsiedztwie, co oznacza, że mieszkania będą mieć charakter wspomagany.

Partnerski projekt pilotażowy – „Trampolina”

Obecnie we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym Księży Orionistów w podwarszawskim Aninie realizujemy pilotażowy projekt „Trampolina”. Na strychu kamienicy przy ulicy Brechta 12 w Warszawie powstało 7 samodzielnych mieszkań treningowych. W pracach remontowo-budowlanych wzięli udział przyszli mieszkańcy oraz liczne grupy wolontariuszy – uczestnicy programów „Architekci Nadziei” (wolontariat pracowniczy) oraz „Global Village” (wolontariat międzynarodowy).

Kamienica przy ul. Brechta 12 w Warszawie.

Kamienica przy ul. Brechta 12 w Warszawie.

W mieszkaniach zamieszkają wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów w Aninie, którzy z powodzeniem zakończyli udział w projekcie resocjalizacyjnym „Trampolina I”. W ramach tego projektu młodzi ludzie mieszkają w ośrodku i przechodzą pierwszy etap usamodzielnienia: uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych na terenie Warszawy, odbywają różne kursy zawodowe, szkolenia i terapie – w zależności od potrzeb. Mieszkania powstające przy ul. Brechta mają zapewniać im warunki do drugiego etapu usamodzielnienia: kontynuacji kształcenia zawodowego lub podjęcia studiów już poza ośrodkiem, lecz przy jednoczesnym minimalnym wsparciu ze strony specjalistów.

Obraz3

Plan architektoniczny mieszkań przy ul. Brechta 12.

Główni darczyńcy

  • Fundacja Saint Gobain Initiatives: wsparcie techniczne i finansowe darowizna w postaci materiałów budowlanych i ociepleniowych, doradztwo techniczne, pokrycie kosztów adaptacji strychu
  • H. Stepic CEE Charity (Raiffeisen Bank): fundusze na zakup powierzchni strychowej oraz na przeprowadzenie procedur formalnych i sądowych związanych z przekształceniem strychu w powierzchnię mieszkalną
  • FAAB Architektura Adam Białobrzeski/Adam Figurski: projekt architektoniczny i budowlany wykonany pro bono
  • Whirlpool: sprzęt AGD do mieszkań i wsparcie finansowe
  • Dow Chemicals: dofinansowanie części koszów administracyjnych związanych z przygotowaniem projektu do realizacji
  • Kancelaria Radcy Prawnego Andrzeja Lulki: obsługa prawna pro bono

Działania dodatkowe

Zapewniamy przyszłym mieszkańcom mieszkań rotacyjnych edukację z zakresu zarządzania finansami domowymi oraz oszczędzania ciepła, wody i energii, tak aby mogli samodzielnie pokrywać koszty swojego utrzymania. Działania te prowadzimy we współpracy z Fundacją Microfinance Center w ramach równoległego projektu „Moje mieszkanie – moja odpowiedzialność” – edukacja finansowa i oszczędzanie energii w domu” (sfinansowanego z funduszy EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”).

Przebieg projektu na zdjęciach

  1. Strych przy ul. Brechta 12 przed rozpoczęciem prac adaptacyjnych

2. Prace adaptacyjne na strychu przy ul. Brechta 12 z udziałem wolontariuszy korporacyjnych i uczestników programu Global Village

3. Gotowe mieszkania treningowe

Szczegóły projektu:

Daty realizacji projektu:
czerwiec 2014 r. – sierpień 2016 r.

Liderzy projektu:
Habitat for Humanity Poland & Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów

Kontakt:

Habitat for Humanity Poland:
Magdalena Ruszkowska-Cieślak
mruszkowska@habitat.pl

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Barska, Filia Anin
ks. Adam Gołębiak
anin@barskaorione.pl