Opis produktu

Remont ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego Fundacji Revita w Otwocku

W 2016 roku pomogliśmy wyremontować ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, który prowadzony jest w Otwocku przez Fundację Revita.

Na zdjęciu: budynek ośrodka Fundacji Revita w Otwocku (zdj. ze strony Fundacji Revita).

Jak pomogliśmy? (o projekcie remontowym)

W ośrodku znajdowało się kilka nieużywanych pomieszczeń, które wymagały remontu. Pomogliśmy Fundacji Revita odnowić te pomieszczenia w taki sposób, by mogli w nich zamieszkać nowi podopieczni. Dzięki temu ośrodek będzie mógł przyjąć więcej osób pod swoją opiekę. W wyniku remontu powstały dwa pokoje z łazienką, które będą mogły pełnić rolę mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych uczących się samodzielności. Największe pomieszczenie zostało przeznaczone na salę do terapii ruchowej – jej prowadzenie jest konieczne, ponieważ podopieczni to w większości osoby w średnim wieku i potrzebują zajęć, które pomagałyby im podtrzymać sprawność ruchową.

W prace remontowe zaangażowaliśmy wolontariuszy, którzy przyjechali do nas w ramach programu wolontariatu zagranicznego Global Village. W sumie wsparły nas trzy grupy: 10 wolontariuszy z Kanady (w lipcu), 10 z USA i Australii (w sierpniu) i 12 z Japonii (w sierpniu).

Na zdjęciach: przegląd grup wolontariuszy, które pomagały w Otwocku.

Przebieg projektu na zdjęciach

1. Pomieszczenia przed rozpoczęciem remontu.

2. Prace remontowe z udziałem wolontariuszy Global Village z Kanady, USA i Japonii.

3. Efekty remontu – dodatkowe pomieszczenia dla ośrodka.

Komu pomogliśmy? (o Fundacji Revita)

Fundacja Revita została powołana do życia przez rodziców i krewnych osób niepełnosprawnych intelektualnie, którzy wymagają stałej opieki. Celem Fundacji jest zapewnienie godnych warunków życia i odpowiedniej troski podopiecznym, szczególnie tym, którzy nie mogą już liczyć na pomoc swoich bliskich.

Fundacja prowadzi w Otwocku/Śródborowie (koło Warszawy) ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ośrodek mieści się w starym, piętrowym budynku i jest w nim miejsce dla 16 osób. Ośrodek to bezpieczne schronienie dla tych, którzy potrzebują uwagi i fachowej opieki przez całą dobę. W ośrodku i wokół niego jest przestrzeń, w której podopieczni mogą w spokoju spędzać wspólnie czas oraz brać udział w zajęciach terapeutycznych (m.in. plastycznych czy ruchowych).

Więcej o działalności Fundacji Revita można znaleźć na stronie http://www.revita.org.pl/.

Na zdjęciach: mieszkańcy ośrodka (zdj. z profilu Fundacji Revita na Facebooku).

Szczegóły projektu:

Daty realizacji projektu:
lipiec 2016 r. – sierpień 2016 r.

Miejsce:
Otwock (k. Warszawy)

Kontakt:
Magdalena Ruszkowska-Cieślak
mruszkowska@habitat.pl