Opis produktu

Remont schroniska św. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn we Wrocławiu

W 2017 roku remontujemy schronisko dla bezdomnych mężczyzn, które jest prowadzone we Wrocławiu przez Koło Wrocławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (TPBA). Cel projektu to poprawa warunków mieszkaniowych osób przebywających w schronisku, czyli ok. 120 mężczyzn.

Przebieg projektu na zdjęciach

1..Stan schroniska przed rozpoczęciem projektu (luty 2017 roku)

2. Prace z wolontariuszami Credit Suisse (marzec 2017 roku)

3. Efekt prac z wolontariuszami Credit Suisse (marzec 2017 roku)

Jak pomagamy? (o projekcie remontowym)

Koordynujemy prace remontowe i realizujemy je ze wsparciem wolontariuszy. Aby móc przeprowadzić remont, pozyskujemy darowizny pieniężne od sponsorów – pozwala nam to pokryć koszty materiałów remontowych.

Akcje z wolontariuszami

24 marca 2017 roku zorganizowaliśmy akcję wolontariatu pracowniczego, której wzięło udział 16 pracowników wrocławskiego biura Credit Suisse. Wolontariusze pomalowali 3 sale mieszkalne.

Prace planowane na kolejne akcje z udziałem wolontariuszy obejmują: malowanie ścian i sufitów, odnawianie niektórych elementów stolarki i sztukaterii, malowanie grzejników.

Pozyskiwanie darowizn

Projekt wspiera firma Credit Suisse. Dzięki otrzymanej od niej darowiźnie pieniężnej zakupiliśmy farby i inne niezbędne materiały malarskie.

Komu pomagamy? (o Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta)

Latem 2011 roku rozpoczęliśmy współpracę z Towarzystwem im. Św. Brata Alberta (TPBA), które obecnie prowadzi ponad 60 schronisk dla osób bezdomnych w różnych miejscowościach w Polsce.  Misją TPBA jest pomaganie ludziom, którzy są zagrożeni marginalizacją, tak by mogli powrócić w pełni do społeczeństwa, znaleźć pracę i się rozwijać. Prowadzi schroniska inspirowane „Noclegownią”, która powstała w Krakowie przed II wojną światową z inicjatywy św. Brata Alberta, arystokraty, kapłana i artysty.

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn we Wrocławiu jest prowadzone przez Koło Wrocławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Jego mieszkańcy to w ok. 30% osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Z pozostałych osób połowa podejmuje prace, np. sezonowe, ochroniarskie. Program wsparcia dla mieszkańców schroniska obejmuje szeroko rozumianą edukację resocjalizacyjną.  Chlubą wrocławskiego TPBA jest grupa filmowa Cinema Albert, w ramach której mieszkańcy tworzą filmy pokazywane późnej na festiwalach filmowych.

Efekty działań grupy filmowej Cinema Albert można zobaczyć na stronie: http://www.youtube.com/CinemaAlbert/. Więcej informacji o Kole Wrocławskim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta znajduje się na stronie internetowej organizacji: http://www.bratalbert.wroclaw.pl.

Jeden z filmów wyprodukowanych przez mieszkańców schronisk prowadzonych przez Koło Wrocławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta:

h

Poprzednie wspólne projekty z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta

Charakter naszej współpracy z TPBA opiera się na realizacji prac budowlano-remontowych wspólnie z wolontariuszami i pomocy w formie darowizn materiałowych oraz (w wybranych przypadkach) nieoprocentowanych pożyczek.

Pierwszy projekt zrealizowaliśmy wspólnie w Gliwicach – w ośrodku, na który składa się budynek główny i 5 pawilonów mieszkalnych dla 93 bezdomnych mężczyzn. Przyczyniliśmy się wtedy do pozyskania darowizny od  biura projektów FLUOR w Gliwicach, która została wykorzystana w całości do remontu elewacji budynku głównego.

Inne projekty zrealizowane w partnerstwie z TPBA to:

– remont noclegowni – w Gliwicach,

– adaptacja byłej szkoły na dom dla 75 starszych, chorych, bezdomnych mężczyzn – w Świętochłowicach

– adaptacja byłego laboratorium SANEPID-u na schronisko dla 25 bezdomnych samotnych matek z dziećmi – w Siemianowicach Śląskich

 

Szczegóły projektu:

Daty realizacji projektu:
od marca 2017 r.

Miejsce projektu:
Wrocław

Kontakt:
Karolina Pawełek

kpawelek@habitat.pl