Opis produktu

Społeczna Agencja Najmu i Zatrudnienia

Dzięki dofinansowaniu Komisji Europejskiej w ramach Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), od 1 października 2016 r. realizujemy projekt „HomeLab: Integrated Housing and Labour Services in the Social Rental Enterprise Model”.

Projekt „HomeLab…” realizowany jest równolegle w czterech krajach: w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Liderem projektu jest węgierski Metropolitan Research Institute. Poza Fundacją Habitat for Humanity Poland projekt realizują: Romodrom (Czechy), People in Need (Słowacja), Budapest Institute, Hungarian Charity Service of the Order of Malta, From Street to Home! Association (Węgry). Istotą projektu jest utworzenie i przetestowanie w różnych warunkach prawno-instytucjonalnych Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia (ang. Social Rental Enterprise).

Czym jest Społeczna Agencja Najmu i Zatrudnienia?

Nawiązując do zachodnich wzorów Społeczna Agencja Najmu i Zatrudnienia utworzona została z myślą o osobach niezamożnych, które nie mogą zamieszkać w godnych warunkach. Agencja świadczy dwie podstawowe usługi:

 • usługę mieszkaniową,
 • usługę zatrudnieniową.

W ramach usługi mieszkaniowej Agencja wynajmuje niedrogie mieszkania prywatne i publiczne, a następnie podnajmuje je osobom niezamożnym. Właścicielom mieszkań agencja oferuje pakiet gwarancji obejmujący:

 • długoterminowy i bezpieczny najem,
 • gwarancję regularnego opłacania czynszu i rachunków,
 • starannie zweryfikowanych lokatorów,
 • monitorowanie użytkowania mieszkania,
 • po okresie najmu oddanie mieszkania w stanie nie gorszym niż na początku najmu.

Dodatkowo, w ramach usługi mieszkaniowej, Agencja może wykonać remont mieszkania za cenę niższą od cen rynkowych.

Poza usługą mieszkaniową Agencja pomaga klientom w zakresie ustabilizowania zatrudnienia. Uczestnicy programu samodzielnie opłacają koszty najmu mieszkań, w związku z czym zabezpieczanie ich sytuacji na rynku pracy jest zadaniem równie istotnym jak wsparcie mieszkaniowe. Świadczone jest dla nich doradztwo oraz pośrednictwo pracy.

Kluczową rolę w działalności Agencji odgrywają specjaliści ds. najmu społecznego, będący pracownikami Habitat Poland. Pracownicy ci utrzymują bezpośredni, indywidualny kontakt z każdym z klientów, a ponadto odpowiedzialni są za:

 • utrzymywanie kontaktów z właścicielami mieszkań,
 • monitorowanie sposobu użytkowania mieszkań,
 • doprowadzenie do zatrudnienia klientów Agencji,
 • wsparcie klientów w przypadku utraty pracy.

Klienci

Jednym z klientów Agencji jest pan pan Aleksiey. Przyjechał on do Warszawy w 2011 roku, by studiować stosunki międzynarodowe. W czasie studiów mieszkał w akademiku, a jego problemy mieszkaniowe zaczęły się po ukończeniu nauki. Ponieważ jest osobą niepełnosprawną i ma poważną wadę wzroku, trudno mu było znaleźć pracę, która byłaby zgodna z jego wykształceniem i umiejętnościami – przed przeprowadzką do stolicy pracował jako tłumacz, ale w Warszawie nie udało mu się znaleźć pracy w tym zawodzie. Obecnie pan Aleksiey ma stałą pracę przy sprzątaniu. Jego dochody są stabilne, ale skromne. Wynajmuje miejsce w pokoju, w którym mieszkają jeszcze 3 inne osoby. Pan Aleksiey tak opisuje swoje trudności ze znalezieniem godnego miejsca do życia w Warszawie:

Po zakończonej nauce musiałem poszukać sobie pokoju do zamieszkania. Było to trudne, gdyż ceny były wysokie, warunki były trudne, musiałem ciągle mieszkać z innymi osobami, obcymi dla mnie. Kiedyś zniknęły mi rzeczy prywatne z pokoju i nigdy nie udało mi się ustalić, co się z nimi stało. Wynajmowałem kilka pokoi od 2014 roku i za każdym razem dzieliłem je z jedną, dwiema lub nawet trzema osobami. Nie narzekam, gdyż najważniejsze jest mieć dach nad głową, natomiast bardzo bym chciał mieć takie warunki, gdzie mógłbym mieć możliwość zamykać drzwi do swojego pokoju i zostać w nim sam. Chciałbym położyć się na łóżko bez skrepowania  i swobodnie czytać, pisać, jeść i spać. Obecnie wynajmuję łóżko w pokoju, gdzie prócz mnie są jeszcze 3 osoby. Jest to mieszkanie dwupokojowe, więc w  pokoju obok mieszkają kolejne 4 osoby. Nie jest źle, ale czasami ciężko jest odpocząć na swoim łóżku.

Choć uczestnicy programu to osoby pracujące, ich sytuacja mieszkaniowa jest bardzo trudna. Wszyscy mają relatywnie niskie dochody. Najczęściej nie stać ich na wynajmowanie mieszkań za cenę rynkową. Nierzadko sytuacja materialna zmusza ich do dzielenia pokoju z obcymi sobie osobami. Niektórzy z nich mieszkają obecnie w warunkach zagrażających zdrowiu. Wynajem na rynku komercyjnym nie jest dla nich rozwiązaniem.

Partnerzy krajowi 

 • Armia Zbawienia w Polsce
 • Caritas Archidiecezji Warszawskiej
 • Fundacja Różnosfera
 • m. st. Warszawa, Biuro Polityki Lokalowej
 • Monar Wyszków
 • Monar Zaczerlany
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Stowarzyszenie Spoza

Ewaluacja

W celu określenia efektywności działań Agencji realizowane są badania ewaluacyjne. Tym, co wyróżnia Społeczną Agencję Najmu i Zatrudnienia jest świadczenie przez nią zintegrowanego pakietu usług obejmujących zarówno usługę mieszkaniową jak i zatrudnieniową. W związku z tym w trakcie badań porównywana jest skuteczność Agencji (świadczącej zintegrowany pakiet usług) oraz usług rozproszonych oferowanych przez inne instytucje np. usług mieszkaniowych w postaci dostępu do mieszkań komunalnych, usług zatrudnieniowych oferowanych np. przez urząd pracy lub agencje zatrudnienia, usług społeczno-integracyjnych oferowanych przez ośrodki pomocy społecznej lub organizacje pozarządowe.

Badanie jest prowadzone w oparciu o dwie grupy porównawcze:

 • 40 osobową grupę mieszkaniową – klientów Agencji,
 • 40 osobową grupę kontrolną – osoby objęte tylko i wyłącznie badaniami.

Rezultaty badań zostaną opublikowane w raporcie z ewaluacji podsumowującym realizację projektu i przekazane Komisji Europejskiej.

Czas trwania:
październik 2016 r. – wrzesień 2019 r.

Miejsce:
Warszawa

Kontakt:
Sebastian Musioł
smusiol@habitat.pl