Opis produktu

Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej

Od 1 marca 2015 roku Habitat for Humanity Polska realizuje projekt „Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej”, finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Projekt ma na celu wzmocnienie debaty publicznej poświęconej polityce mieszkaniowej poprzez zainicjowanie wymiany poglądów między obywatelkami/obywatelami, środowiskiem NGO, ekspertkami/ekspertami i władzą publiczną oraz powołanie koalicji współpracującej z decydentami na rzecz zmiany polityki mieszkaniowej w kierunku eliminacji ubóstwa mieszkaniowego w Polsce.

W ramach projektu zbudowany zostanie potencjał wiedzy na temat mieszkalnictwa, stworzone zostanie Forum Debaty Publicznej poświęconej mieszkalnictwu – w tym przeprowadzimy debatę medialną. W ramach projektu powstanie portal internetowy stanowiący zarówno bazę wiedzy dotyczącej mieszkalnictwa, jak i forum wymiany poglądów i przedstawiania opinii. Jesienią 2015 roku zorganizujemy konferencję „Forum Mieszkaniowe”, w której udział wezmą władze rządowe, samorządowe, ekspertki/eksperci oraz grupy lokatorskie i przedstawicielki/przedstawiciele sektora obywatelskiego. Naszym celem jest powołanie szerokiej, międzysektorowej koalicji do spraw mieszkalnictwa.

W ramach projektu od samego początku realizujemy działania rzecznicze reprezentując interesy mieszkanek/mieszkańców oraz osób zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym, a także innych interesariuszy związanych z polityką mieszkaniową.

Dodatkowo w ramach projektu prowadzone są ogólnopolskie badania zmierzające do usystematyzowania wiedzy na temat mieszkalnictwa. W wyniku badań jakościowych (pogłębione badanie w czterech wybranych miastach w Polsce), badań ilościowych (badanie opinii publicznej oraz badanie przeprowadzone we wszystkich gminach w Polsce), a także na podstawie analizy danych zastanych powstanie raport, który zidentyfikuje problemy mieszkaniowe oraz przedstawi rekomendacje do ich rozwiązania. Raport będzie dostępny w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Szczegóły projektu:

Rozpoczęcie:
1 maja 2015

Lider projektu:
Habitat for Humanity Poland

Kontakt:
Biuro projektu

Marta Sokołowska
koordynatorka projektu
msokolowska@habitat.pl

Barbara Audycka
rzeczniczka
rzecznictwo@habitat.pl

Strona projektu:
forummieszkaniowe.org

Aktualności