Opis produktu

Termodernizacja 2 budynków socjalnych na Targówku w Warszawie

Realizacja: lipiec 2013 – kwiecień 2014

Cel: poprawa warunków życia mieszkańców lokali socjalnych i komunalnych, poprzez osuszenie i zaizolowanie fundamentów, piwnic oraz ścian zewnętrznych budynków.

Projekt realizowany w oparciu o międzysektorowe partnerstwo lokalne we współpracy z ZGN Targówek oraz fundacją Procter & Gamble na rzecz 44 rodzin zamieszkujących 2 budynki przy ul. Naczelnikowskiej 50 i Birżańskiej 2a. W remoncie uczestniczyło 47 wolontariuszy firmy Procter & Gamble.

Szczegóły projektu:

Aktualności