Procedura kwalifikacji

W procedurze pomagają Komisje Doboru Rodzin: zewnętrzne organy doradcze, które współpracują z biurami Habitat Poland przy kwalifikacji rodzin do programu budowlano-remontowego. Komisje gwarantują, że decyzje o kwalifikacji są bezstronne i zgodne z kryteriami.

Procedura kwalifikacji rodzin wygląda następująco:
  • Rodzina wypełnia wniosek o pomoc oraz załącza dodatkowe dokumenty.
  • Pracownicy działu programowego Habitat Poland wstępnie weryfikują wniosek w odniesieniu do 4 podstawowych kryteriów kwalifikacji rodzin.
  • Pracownicy działu programowego Habitat Poland odwiedzają rodzinę w celu potwierdzenia informacji dotyczących: wielkości rodziny, innych osób pozostających na jej utrzymaniu, warunków panujących w obecnym miejscu zamieszkania, zapotrzebowania na pomoc, dochodów (muszą być udokumentowane). Podczas odwiedzin sporządzany jest protokół zawierający informacje potrzebne do podjęcia decyzji o kwalifikacji.
  • Pracownicy działu programowego Habitat Poland oraz Komisja Doboru Rodzin weryfikują wszystkie dokumenty oraz sporządzają listę rodzin rekomendowanych do programu budowlano-remontowego.
  • Dyrektor krajowy Habitat Poland zatwierdza listę oraz podejmuje końcową decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu wsparcia.
  • Rodzina zostaje poinformowana o decyzji przez pracownika działu programowego Habitat Poland.
  • Przed rozpoczęciem budowy lub remontu rodzina podpisuje umowę z Habitat Poland.
  • Prace budowlane lub remontowe odbywają się zgodnie z umową oraz procedurami Habitat Poland.