Publikacje

O sytuacji mieszkaniowej w Polsce

Mieszkalnictwo w Polsce. Dobre praktyki, 2017 r.

Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, 2015 r.

Mieszkalnictwo w roku rodziny, 2013 r.

O ubóstwie energetycznym

Efektywność energetyczna budynków wielorodzinnych, 2016 r.

O Społecznych Agencjach Najmu

Publikacje dostępne w zakładce „Biblioteka” na stronie najemspoleczny.pl.