Publikacje

Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, 2015 r.

Mieszkalnictwo w roku rodziny, 2013 r.