Rzecznictwo, badania i edukacja

Społeczna Agencja Najmu i Zatrudnienia (w ramach międzynarodowego projektu HomeLab)

Realizujemy obecnie międzynarodowy projekt „HomeLab: model Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia jako zintegrowanych usług w zakresie mieszkalnictwa i zatrudnienia”. W ramach projektu tworzymy pierwszą w Polsce Społeczną Agencję Najmu i Zatrudnienia, która oferować będzie wsparcie w obszarze mieszkaniowym, zatrudnieniowym oraz społecznym.

Badanie i raport na temat efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych

Wspólnie z Instytutem na rzecz Ekorozwoju przeprowadziliśmy badanie opinii na temat dostępnych mechanizmów wsparcia na rzecz poprawy efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W wyniku badania powstał raport „Efektywność energetyczna budynków wielorodzinnych. Badanie istniejących mechanizmów wsparcia w Polsce”.

„Moje mieszkanie – moja odpowiedzialność” – edukacja finansowa i oszczędzanie energii w domu

We współpracy z Fundacją Microfinance Centre prowadzimy projekt edukacyjny, którego odbiorcami są wychowankowie młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Młodzi ludzie uczą się, jak zarządzać pieniędzmi i oszczędzać energię.

Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej

Od 1 marca 2015 roku Habitat for Humanity Polska realizuje projekt „Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej”, finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Społeczna Agencja Najmu

Od 1 maja 2015 roku Habitat for Humanity Polska wraz z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Śląskim realizuje projekt „Społeczne Agencje Najmu”. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Innowacje Społeczne”.