Wolontariat pracowniczy

Dobroczynność, a biznes

We współczesnym świecie biznesu działania dobroczynne są standardowym elementem strategii marketingowych, promocyjnych i rozwojowych firm. W Polsce tylko nieliczna część sektora biznesu dostrzega potencjał i potrzebę takiej działalności angażując się w aktywność społeczną. Aczkolwiek prawie wszyscy gracze sektora robią „jakieś” działania dobroczynne, ale najczęściej są one nieprzemyślane, przypadkowe, w formie pomocy finansowej lub rzeczowej. Nasz Program „Architekci Nadziei” oferuje pełen pakiet systemowy od analizy do ewaluacji, ze wsparciem firmy na każdym etapie realizacji. Program ten opiera się na zasadzie win-win-win: firma wdraża elementy polityki odpowiedzialnego biznesu jednocześnie zapewniając rozwój i satysfakcje dla swoich pracowników, a kolejne Polskie rodziny zyskują„dach nad głową”.

Czym jest wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy polega na angażowaniu się pracowników firmy w działalność wolontarystyczną na rzecz organizacji i społeczności lokalnych. Pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju pracę na rzecz osób potrzebujących, wykorzystując przy tym posiadane umiejętności i zdolności zawodowe oraz rozwijając swoje zainteresowania.

Firma wspiera pracownika w tych działaniach, tj. deleguje pracownika do pracy jako wolontariusza w czasie godzin pracy, przekazuje pomoc rzeczową, wsparcie logistyczne i finansowe.

Poza celem podstawowym wolontariatu pracowniczego, jaki, jest pomoc słabszym i potrzebującym, kolejnym jest pogłębianie dialogu firmy z pracownikami, z jej najbliższym otoczeniem, wzmacnianie więzi, co prowadzi do zaangażowania się pracowników w życie społeczności lokalnych. Firma jednocześnie buduje swój wizerunek, w którym  odpowiedzialność społeczna odgrywa ważna rolę.

Główne zaangażowanie ze strony firmy polega na stworzeniu atmosfery i dogodnych warunków oraz wsparcia dla pracowników, którzy chcą zaangażować się w działania wolontarystycznych na rzecz organizacji społecznych.

Na czym polega program “Architekci Nadziei”

Program wolontariatu pracowniczego realizowany jest przez Habitat for Humanity od kilku lat. Przedstawiciele firm – Partnerów HFH – uczestniczyli wielokrotnie w budowach i remontach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm organizacja przygotowała projekt programu wolontariatu pracowniczego, połączonego ze szkoleniami na budowie. W ten sposób klasyczny teambuidling zyskuje dodatkową wartość poprzez realizację polityki CSR firmy.

Przygotowanie programu do realizacji w firmie, poprzedzone jest gruntownymi analizami możliwości i oczekiwań firmy i jej pracowników. Na tej podstawie tworzona jest indywidualna oferta dla firmy z przejrzystym systemem obsługi firmy zestawem narzędzi i pełnym harmonogramem działań, dzięki którym realizacja programu będzie przebiegać w bliskiej współpracy z firmą i formie dla firmy najbardziej dopasowanej.

Program „Architekci Nadziei” realizowany jest przy współpracy z firmami szkoleniowymi. Organizujemy wszystkie elementy kluczowego zadania programu tj. 2-dniowego wyjazdu na budowę: przejazd; nocleg; catering; i oczywiście pracę na budowie (poprzedzoną szkoleniem prowadzonych przez kierownika budowy), połączoną z elementami teambuildingu. Z dotychczasowych doświadczeń organizacji wynika, że wolontariat pracowniczy na budowach spotyka się z bardzo dobrym przyjęciem firm i samych pracowników. Ponieważ mamy oparcie w międzynarodowej strukturze, projekty mogą odbywać się na budowach w Polsce lub za granicą. Jesteśmy elastyczni. Firmy szkoleniowe współpracujące przy programie, oferują pełen zakres szkoleń outdoorowych, które będą przygotowywane w zależności od potrzeb firmy, m. in. procesy komunikacji w zespole, szkolenia motywacyjne, zarządzanie projektem, treningi negocjacji.

Jakie są korzyści z udziału w programie?

-Uzyskanie pomocy w zwiększeniu zaangażowania wolontariuszy w prace na budowie z jednoczesnym obniżeniem jej kosztów
-Wsparcie finansowe i rozwijanie projektów budowlanych
-Możliwość czerpania z doświadczeń, wiedzy i umiejętności wolontariuszy z firm uczestniczących w programie
-Kreatywne współdziałanie z wolontariuszami

– Czują się potrzebni i widzą głębszy sens tego, co robią
– Nawiązują nowe i ciekawe relacje z tymi, którym pomagają
– Poznają się lepiej w grupie, dzięki czemu łatwiej realizują wspólne działania na polu zawodowym
– Zwiększają swoje zadowolenie i satysfakcję z pracy, a tym samym motywację do codziennych obowiązków
– Poprzez doświadczenia w działaniu na rzecz innych ludzi podnoszą swoje kwalifikacje
– Zdobywają umiejętności społeczne i interpersonalne
– Przełamują negatywne stereotypy
– Wzmacniają się więzi emocjonalne z firmą, z zespołem, z innymi ludźmi

– Zwiększenie satysfakcji pracowników, poprawienie wewnętrznego wizerunku firmy i integracja pracowników z różnych działów
– Wzmocnienie więzi emocjonalnych pracowników z firmą, lojalność oraz podnoszenie poziomu energii i motywacji w całej firmie
– Łatwiejsze pozyskanie i zatrzymanie wartościowych pracowników; naturalny sposób wyłaniania liderów
– Podnoszenie kwalifikacji pracowników zgodnie z planami indywidualnego rozwoju
– Pomoc we wdrożeniu polityki CSR i programu wolontariatu pracowniczego w firmie
– Satysfakcja z pracy na rzecz zaspokojenia faktycznych potrzeb społecznych
– Uczestnictwo w skutecznym Programie
– Skoncentrowana i profesjonalna realizacja polityki firmy
– Budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie
– Asocjacja z czytelnym programem społecznym
– Pozytywny odbiór misji firmy i jej marki
– Wzrost świadomości marki
– Zaspokojenie oczekiwań konsumentów – wzrost motywacji zakupowej i przewaga konkurencyjna
– Zdobycie poparcia ze strony społeczności lokalnej, a przez to sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie w otoczeniu

A co o tym myślą Ci, którzy z nami już pracowali?

„Wspaniale było widzieć, jak ludzie całym sercem angażowali się w tę sprawę. Wszyscy pracowaliśmy bardzo ciężko nad budową domu numer 7 na gliwickiej budowie Habitat for Humanity. Chociaż większość z nas nie miała żadnego doświadczenia budowlanego, staraliśmy się wnieść nasz wkład i ukończyć część domu, który przetrwa wiele lat. Doświadczenie to wzbogaciło nas nie tylko jako zespół, ale także każdego z nas indywidualnie. Ogromnie się cieszę, że mogliśmy przyczynić się do poprawy warunków życia ludzi naprawdę tego potrzebujących”

– powiedział po zakończeniu pracy na budowie Coen Potters, Dyrektor Generalny Whirlpool Polska.”

„Pomagamy rodzinom bez dachu nad głową nie tylko poprzez wsparcie finansowe, ale także zaangażowanie wolontariuszy Citibank Handlowy w prace remontowe. Chcemy, aby nasz bank był dla pracowników miejscem, które kształtuje postawy i inspiruje do działania. Nasze ubiegłoroczne doświadczenia z organizacji wyjazdów menedżerów i pracowników Citibank Handlowy połączonych z pracą na rzecz lokalnych społeczności potwierdzają, że wspólny wysiłek na rzecz słusznej sprawy może być wspaniałym sposobem na spotkanie integracyjne.”

– mówi Witold Zieliński, Wiceprezes Zarządu Banku Handlowego S.A. w Warszawie.”

„Projekt budził wiele obaw, ale okazał się strzałem w dziesiątkę. Najważniejsze są chęci i brak uprzedzeń. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie nas więcej. Taki projekt nie tylko daje satysfakcję i poczucie dobrze spędzonego czasu, ale także jest świetnym sposobem na integrację. Wszyscy z dumą nosili koszulki zabrudzone farbą”

– Barbara Cocyk, Konsultant, Dział marketingu, Deloitte.

Patron medialny programu „Architekci Nadziei” – PRoto.