Habitat for Humanity Poland i kancelaria Clifford Chance wspierają kooperatywę mieszkaniową pod Warszawą

Fundacja Habitat for Humanity Poland nawiązała współpracę z wiodącą kancelarią prawną Clifford Chance. Prawnicy kancelarii zaangażowali się pro bono w innowacyjny projekt fundacji, który służy poprawie sytuacji mieszkaniowej 8 warszawskich rodzin.

Clifford Chance zapewnia kompleksowe doradztwo prawne związane z budową kooperatywy mieszkaniowej pod Warszawą. Kooperatywa jest inicjatywą 8 rodzin, których nie stać na zakup mieszkań na rynku komercyjnym. Ma umożliwiać im zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych bez pośrednictwa deweloperów – poprzez wspólną budowę wielorodzinnego budynku dopasowanego do ich potrzeb i możliwości finansowych. Ich pomysł już od wiosny wspiera Fundacja Habitat for Humanity Poland. Fundacja traktuje ten projekt jako pilotaż służący wypracowaniu modelowego rozwiązania mieszkaniowego dla rodzin bez zdolności kredytowej. Aby to rozwiązanie powstało, Clifford Chance pomaga opracowywać wzory umów regulujących stosunki między członkami kooperatywy oraz między kooperatywą a bankiem.

Prawnicy Clifford Chance zaangażowani w projekt kooperatywy mieszkaniowej: apl. adwokacki Paweł Zagórski; radca prawny Bartosz Kaniasty; adwokat Grzegorz Namiotkiewicz, managing partner; adwokat Grzegorz Abram; adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram, koordynatorka pro bono.

Habitat Poland współpracuje z Clifford Chance w ramach swojego programu wolontariatu kompetencyjnego. Program pozwala fundacji efektywniej realizować swoją misję – działać na rzecz likwidacji ubóstwa mieszkaniowego w Polsce.

Wolontariat kompetencyjny, określany też jako usługi pro bono, to specjalistyczne i nieodpłatne wsparcie, jakiego organizacji dobroczynnej udzielają osoby prywatne lub firmy. Ten typ wolontariatu nie jest jeszcze popularny w Polsce, a firmy rzadko włączają go w swoje strategie CSR. Według raportu „II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego” tylko 5-7% największych polskich firm angażowało swoich pracowników w wolontariat w 2012 roku (co stanowiło niewielki wzrost w porównaniu z 2008 rokiem, gdy odsetek ten wynosił 2%). W większości przypadków wolontariusze wykonywali mało skomplikowane prace – zaledwie 23% z nich wykorzystywało w wolontariacie swoją wiedzę i kompetencje zawodowe, a więc angażowało się w wolontariat kompetencyjny.

Habitat Poland korzysta z pomocy wolontariuszy kompetencyjnych przy zadaniach takich jak tworzenie projektów architektonicznych, tłumaczenia, pisanie wniosków o dotacje, konsultacje techniczne, doradztwo prawne i podatkowe. W 2016 roku  fundację wsparło 20 takich wolontariuszy – 732 godziny, które przeznaczyli na wolontariat, pozwoliły zwiększyć skalę i efektywność projektów Habitat Poland.

Dzięki sieci wolontariuszy kompetencyjnych możemy korzystać z najwyższej jakości usług, na które nie moglibyśmy sobie pozwolić, gdybyśmy musieli je nabywać na wolnym rynku – mówi Magdalena Ruszkowska-Cieślak, dyrektor Fundacji Habitat for Humanity Poland.

Fundacja ma duże doświadczenie w organizowaniu programów wolontariatu. Dzięki temu jest w stanie tak zarządzać wolontariuszami kompetencyjnymi, by ich pomoc przynosiła wymierne rezultaty, a sami wolontariusze odczuwali satysfakcję z wykonywanych zadań.

Zawsze rozpoczynamy współpracę od jasnego zdefiniowania zadań, które chcemy zlecić wolontariuszom kompetencyjnym – podkreśla Magdalena Ruszkowska-Cieślak. – W chwili, gdy firma akceptuje zakres zadań do wykonania, podpisujemy z nią umowę o świadczeniu usług pro bono i wybieramy dwóch koordynatorów programu wolontariatu kompetencyjnego: jednego po naszej stronie, a drugiego po stronie firmy.

Wolontariat kompetencyjny przynosi korzyści zarówno organizacjom pozarządowym, jak i firmom. Zwraca na to uwagę adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram, która koordynuje wolontariat kompetencyjny w Clifford Chance.

Dla prawników wolontariat z Habitat Poland to sposób na wyjście poza strefę komfortu.  Dzięki niemu stajemy przed nowymi wyzwaniami, ponieważ organizacja pozarządowa ma inne potrzeby niż nasi klienci komercyjni, tacy jak banki czy duże spółki handlowe. Daje to rozwój osobisty i możliwość eksplorowania nowych obszarów, do których inaczej byśmy nie sięgnęli – mówi Sylwia Gregorczyk-Abram, adwokat w Clifford Chance.

Nasi prawnicy chcą pracować pro bono. Uczy nas to empatii i sprawia, że czujemy się lepiej jako ludzie. Praca nad konstrukcją umów kooperatywy przynosi nam satysfakcję, ponieważ z jednej strony takie umowy są pionierskie, a z drugiej stanowią pomoc, dzięki której 8 rodzin będzie mogło zamieszkać w godnych warunkach.