Zaproszenie na III spotkanie Koalicji do spraw mieszkalnictwa

Prosimy o mailowe potwierdzenie przybycia (planowanie logistyki spotkania)
na adres: rzecznictwo@habitat.pl