Adaptacja lokalu biurowego na mieszkania interwencyjne dla kobiet i dzieci uciekających przed przemocą domową

W 2017 roku wspieramy adaptację dawnego lokalu biurowego na mieszkania interwencyjne przeznaczone dla kobiet i dzieci, które doświadczyły przemocy i pilnie potrzebują schronienia. Projekt prowadzimy w Warszawie w partnerstwie z Fundacją Centrum Praw Kobiet.

O projekcie

Fundacja Centrum Praw Kobiet (CPK) pozyskała od miasta stołecznego Warszawa lokal, który dawniej służył jako biuro. Celem projektu jest utworzenie w nim mieszkań interwencyjnych, które służyłyby jako tymczasowe schronienie dla podopiecznych CPK – kobiet i dzieci, które doświadczyły przemocy w rodzinie. Pierwsze mieszkania mają zostać do użytku wiosną 2018 roku, a w lokalu mają też powstać: wspólna kuchnia oraz pokój zabaw dla dzieci.

Jak pomagamy

Pomagamy przeprowadzić prace adaptacyjne – koordynujemy ich przebieg, a także angażujemy w nie wolontariuszy. Na początku października odbyła się tygodniowa akcja z wolontariuszami z USA, uczestnikami naszego programu wolontariatu międzynarodowego. Potem organizowaliśmy akcje jednodniowe, m.in. z pracownikami Whirlpool, Credit Suisse, Dow. 25 listopada, z okazji Międzynarodowego Dnia przeciwko Przemocy wobec Kobiet odbyła się specjalna akcja „Polka potrafi”, w której wzięły udział same kobiety.

Przebieg projektu na zdjęciach:

1. Prace z wolontariuszami z firmy Thrivent (2-6.10.2017 r.)

 

2. Prace z wolontariuszami z firmy Whirlpool EMEA (10.10.2017 r.)

 

3. Prace z wolontariuszami z firmy Credit Suisse (12-13.10, 19-20.10.2017 r.)

 

4. Prace z wolontariuszami z firmy Dow (26.10.2017 r.)

 

5. „Polka potrafi” – otwarta akcja wolontariacka dla kobiet (25.11.2017 r.)

 

6. Akcja z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza z wolontariuszami z grup szkolnych (5.12.2017 r.)

 

Komu pomagamy?

Fundacja Centrum Praw Kobiet (CPK) to organizacja pozarządowa, której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie. Stara się łączyć w codziennej działalności różne formy aktywności. Z jednej strony udziela pomocy prawnej i psychologicznej kobietom-ofiarom przemocy i dyskryminacji, z drugiej zaś stara się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie. Istotną rolę w działalności CPK odgrywają również szeroko rozumiane działania edukacyjne. Działa w Polsce od ponad 20 lat i jest uważana za jedną z najważniejszych organizacji zajmujących się problemem przemocy wobec kobiet.

Mieszkania interwencyjne będą działać w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, który CPK uruchomiło w 2008 roku. Podstawowym działaniem Ośrodka jest zapewnienie bezpiecznego schronienia kobietom i dzieciom zmuszonym opuścić dom, ze względu na doznawaną przemoc.

Więcej informacji o działalności CPK można znaleźć na stronie: www.cpk.org.pl.

Dlaczego mieszkania interwencyjne są potrzebne?

Magdalena Ruszkowska-Cieślak, Dyrektor Fundacji Habitat for Humanity Poland: „W całej różnorodności rozwiązań mieszkaniowych – od własności lokalu po najem, o których obecnie słyszymy przy okazji realizacji poszczególnych komponentów Narodowego Programu Mieszkaniowego, ważne miejsce powinno mieć także tworzenie mieszkań ze wsparciem. To takie formy zamieszkania, gdzie usługa bezpiecznego, okresowego zamieszkania jest świadczona wraz ze specjalistycznym wsparciem dopasowanym do potrzeb. Tego typu lokali bardzo brakuje w gminach, szczególnie poza największymi metropoliami, a jednocześnie są one czasami bardzo potrzebne w trybie pilnym, tak jak na przykład w przypadku ofiar przemocy domowej – jeśli nie ma infrastruktury zapewniającej godne i bezpieczne schronienie, to czasem muszą one wybierać między bezdomnością, a narażeniem życia lub zdrowia. W niektórych sytuacjach nie ma czasu na składanie wniosku i oczekiwanie latami na lokal z zasobu miejskiego”.

Z raportu NIK-u o pomocy osobom dotkniętym przemocą domową z 2016 roku wynika m.in., że: “wsparcie zapewniane osobom doświadczającym przemocy było niewystarczające. O ile schronienie w sytuacji kryzysowej zapewniały wszystkie skontrolowane ośrodki, to tylko w 9 z 24 gmin stworzono warunki umożliwiające osobom (bądź rodzinom) z udokumentowaną przemocą domową uzyskanie trwałego schronienia, np. mieszkania komunalnego, socjalnego. Niestety czas oczekiwania na te mieszkania wynosił nawet ponad 2 lata. Problem zapewnienia bezpiecznego schronienia jest o tyle istotny, że w dalszym ciągu najczęściej to osoby krzywdzone w sytuacji kryzysowej muszą opuszczać wspólne miejsce zamieszkania”.

Dowiedz się więcej o sytuacji mieszkaniowej ofiar przemocy domowej z raportu NIK-u o pomocy osobom dotkniętym przemocą domową: KLIK.

Szczegóły projektu

Czas trwania:
od października 2017 r.

Lokalizacja:
Warszawa

Osoba kontaktowa:
Magdalena Ruszkowska-Cieślak
mruszkowska@habitat.pl