BUILD Solid Ground

Materiały edukacyjne

 

Wszystkie materiały zamieszczone na tej stronie udostępniamy za darmo. Zapraszamy do ich wykorzystywania w ramach prowadzonych działań edukacyjnych lub dla poszerzenia własnej wiedzy.

 

Programy edukacyjne

„Bezpieczne domy, przyjazne miasta” – program edukacyjny dla przedszkoli i klas I-II

Bezpieczne domy, przyjazne miasta. Czyli bajki o współpracy, pomocy i działaniu. | pobierz
Bezpieczne domy przyjazne miasta – Scenariusze zajęć dla przedszkoli i klas I-II | Załączniki

„PoczytajMy o DOMach” – program edukacyjny dla klubów czytelniczych wokół tematu zrównoważonego mieszkalnictwa

Scenariusze zajęć z uczniami | pobierz
Scenariusz warsztatów wprowadzających do programu dla nauczycieli | pobierz

 

Scenariusze zajęć lekcyjnych

 

Kto ma prawo do ziemi, na której rosną lasy? | pobierz

Przedmiot: Geografia
Grupa docelowa: szkoła średnia
Czas trwania: 45 minut

 

Czy standard naszego miejsca zamieszkania determinuje nasz los?

scenariusz zajęć cz. 1. | cz. 2.
prezentacja | pobierz
kartki z pytaniami | pobierz

Przedmiot: Geografia
Grupa docelowa: szkoła średnia
Czas trwania: 45 minut

 

Różnorodność religijna w życiu codziennym – religia a migracje | pobierz

Przedmiot: Geografia, Historia, Wiedza o społeczeństwie
Grupa docelowa: szkoła średnia
Czas trwania: 45 minut

 

Czy miejsce urodzenia może być przywilejem? | pobierz

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie
Grupa docelowa: szkoła średnia
Czas trwania: 45 minut

 

Rola mediów w kontekście wyzwań globalnego mieszkalnictwa | pobierz

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie
Grupa docelowa: szkoła średnia
Czas trwania: 90 minut

 

Transport i zanieczyszczenia powietrza a jakość życia mieszkańców miast | pobierz

Przedmiot: Geografia
Grupa docelowa: 8 klasa szkoły podstawowej, szkoła średnia
Czas trwania: 45 minut

 

Sprzątajmy plaże, czyli miejska ekologia a poprawa jakości życia mieszkańców miast | pobierz

Przedmiot: Geografia
Grupa docelowa: 8 klasa szkoły podstawowej, szkoła średnia
Czas trwania: 45 minut

 

Zanieczyszczenie świetlne na przykładzie miast Indii | pobierz

Przedmiot: Geografia
Grupa docelowa: 8 klasa szkoły podstawowej, szkoła średnia
Czas trwania: 45 minut

 

Mój „ślad węglowy”– życie mieszkańców Kuala Lumpur i Borneo | pobierz

Przedmiot: Geografia
Grupa docelowa: 8 klasa szkoły podstawowej, szkoła średnia
Czas trwania: 45 minut

 

Malezyjskie Borneo – prawo do ziemi społeczności lokalnej | pobierz

Przedmiot: Geografia
Grupa docelowa: 8 klasa szkoły podstawowej, szkoła średnia
Czas trwania: 45 minut

 

Polska a Indie – krótki warsztat o skutkach globalizacji | pobierz

Przedmiot: Geografia, Wiedza o społeczeństwie, Etyka
Grupa docelowa: starsze klasy szkoły podstawowej, szkoła średnia
Czas trwania: 45 minut

 

Slumsy – postkolonialna rzeczywistość | pobierz

Przedmiot: Historia
Grupa docelowa: starsze klasy szkoły podstawowej, szkoła średnia
Czas trwania: 45 minut

 

Czy moje decyzje mają wpływ na świat? | pobierz

Przedmiot: Geografia
Grupa docelowa: starsze klasy szkoły podstawowej
Czas trwania: 45 minut

 

Dakar współcześnie

scenariusz zajęć | pobierz
prezentacja | pobierz

Przedmiot: Geografia
Grupa docelowa: starsze klasy szkoły podstawowej
Czas trwania: 45 minut

 

Jaka jest historia mojej koszulki? O przemyśle odzieżowym w Indiach | pobierz

Przedmiot: Geografia, Wiedza o społeczeństwie, Etyka
Grupa docelowa: starsze klasy szkoły podstawowej
Czas trwania: 45 minut

 

Czy pozytywistyczna walka o lepsze jutro dzieci jest wciąż aktualna? | pobierz

Przedmiot: Język polski
Grupa docelowa: starsze klasy szkoły podstawowej
Czas trwania: 45 minut

 

Bezdomność i architektura tymczasowa (warsztaty)

scenariusz zajęć | pobierz
prezentacja | pobierz

Grupa docelowa: młodsze klasy szkoły podstawowej
Czas trwania: 4 zajęcia po 4 godziny

 

Zeszyty ćwiczeń dla młodszych dzieci

 

Brazylia – Ola! Jestem Jose. | pobierz

Indie – Aadar! Jestem Batuk. | pobierz

Kenia – Jambo! Jestem Zola. | pobierz

 

Gry i zabawy edukacyjne

dla dzieci i młodzieży w różnym wieku:

 

Memory – Miasta i miasteczka Brazylii

Instrukcja gry cz. 1. | cz. 2.
karty memory do druku – awers | pobierz
karty memory do druku – rewers | pobierz
obrazki do kart | pobierz

 

Tabu – Miasta Afryki

instrukcja gry | pobierz
fiszki z odpowiedziami | pobierz

 

Quizy – życie w Ameryce Łacińskiej

Quiz 1 | Quiz 2

 

Materiały dodatkowe

 

Plansze edukacyjne:

Urbanizacja w Azji | pobierz

Kambodża: od wiejskiej przeszłości ku miejskiej przyszłości | pobierz

Afryka | pobierz

 

Wystawy:

Miasta kontrastów: Nairobi, Dakar, Lagos | pobierz

Street art w Rio de Janeiro i Łódzi | pobierz

 

Prezentacje:

Prawo do ziemi w przestrzeni miejskiej, na przykładzie Ameryki Łacińskiej | pobierz

Masajowie: współcześni wojownicy o ziemię | pobierz

Ubóstwo na świecie | pobierz

Sytuacja mieszkaniowa uchodźców w Polsce | pobierz

Mieszkać wspólnie. Cohousing? Coliving? Kooperatywa? | pobierz

 

Artykuły:

Kooperatywy mieszkaniowe jako forma partycypacyjnego budownictwa mieszkaniowego | pobierz

 

 

 

Partnerzy projektu