BUILD Solid Ground

Zrównoważony rozwój

 

Projekt Build Solid Ground opieramy o przyjętą w 2015 roku przez wszystkie kraje członkowskie ONZ Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Wyznacza ona 17 celów, które powinny zostać zrealizowane, by zapewnić lepszą przyszłość ludziom na świecie. Build Solid Ground wspiera szczególnie realizację celu 11: Zrównoważone miasta i społeczności poprzez edukowanie na temat znaczenia godnego miejsca do życia dla każdego, a także poprzez promowanie postawy zaangażowanego mieszkańca, świadomego konsumenta i odpowiedzialnego obywatela świata.

Poznaj wszystkiej 17 celów zrównoważonego rozwoju:

Dowiedz się więcej o idei zrównoważonego rozwoju:

Partnerzy projektu