Często zadawane pytania

 

Komu pomagamy?

Pomagamy niezamożnym osobom w trudnej sytuacji mieszkaniowej, czyli takim, które nie mają gdzie mieszkać lub mieszkają w nieodpowiednich warunkach.

 

Jak znajdujemy osoby, którym pomagamy?

W większości przypadków osoby w trudnej sytuacji mieszkaniowej same zgłaszają się do Habitatu. Dowiadują się o nas od członków rodziny, znajomych lub pracowników opieki społecznej.

 

Co wynika z faktu, że jesteśmy organizacją chrześcijańską?

Nasze projekty służą realizacji wartości chrześcijańskich, przełożeniu miłości Boga na działania. Nie jesteśmy jednak związani z jednym konkretnym Kościołem ani nie zamykamy się wyłącznie na osoby wierzące. Wiara nie jest brana pod uwagę przy wyborze osób, którym pomagamy, wolontariuszy czy pracowników – w projekty Habitatu może włączyć się każdy, komu bliska jest wizja świata, w którym każdy ma godne miejsce do życia.

 

Czy rozdajemy domy i mieszkania?

Nie, ponieważ osoby, którym pomagamy, nie są biernymi odbiorcami naszej pomocy, ale naszymi partnerami. W ramach partnerstwa aktywnie współdziałają z nami w celu poprawy swojej sytuacji. Biorą udział w pracach budowlanych lub remontowych, a także wnoszą wkład finansowy w projekt – poprzez spłatę nieoprocentowanej pożyczki, której im udzielamy, a której wysokość i okres spłaty są dostosowane do ich możliwości finansowych. Pieniądze ze spłacanych pożyczek trafiają do tzw. funduszu odnawialnego – są przeznaczane na pomoc kolejnym osobom.

 

Jak finansowane są nasze projekty?

Nowe projekty budowlane i remontowe uruchamiamy dzięki:

  • darowiznom przekazywanym przez firmy, osoby prywatne oraz inne organizacje należące do sieci Habitat for Humanity,
  • funduszowi odnawialnemu, do którego trafiają pieniądze z pożyczek spłacanych przez osoby, którym już pomogliśmy.

 

W przypadku innowacji mieszkaniowych, edukacji oraz działań na rzecz zmian systemowych szukamy dodatkowych źródeł finansowania od partnerów biznesowych, darczyńców indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Prowadzimy sklep dobroczynny ReStore, którego przychody są w całości przeznaczane na naszą działalność statutową i pozwolą zwiększyć skalę pomocy.