Daj możliwość wspierania swoim pracownikom

 

Uruchom Payroll

Payroll polega na jednorazowej i dobrowolnej deklaracji pracownika o comiesięcznym przekazywaniu określonej kwoty z pensji na konto fundacji. Może to być „końcówka” pensji, stałej kwoty lub stałego procentu.

Dział księgowości w firmy uwzględnia decyzję pracowników przy sporządzeniu listy płac, odlicza zadeklarowaną sumę i przekazuję fundacji jako darowiznę.

Pracownik w każdym momencie może taką deklarację odwołać, zmienić wysokość darowizny lub jej przeznaczenie.