Dlaczego pomagamy

Mieszkanie jest potrzebą i prawem człowieka.

Potrzeba dachu nad głową stanowi podstawową ludzką potrzebę. Tę kwestię poruszają liczne porozumienia międzynarodowe, uznawane przez Polskę. W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej przez ONZ w 1948 roku w art. 25 ust. 1 stwierdzono, że każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jemu oraz jego rodzinie, włączywszy w to, między innymi, dach nad głową.

Prawo do pomocy mieszkaniowej jest w Polsce wartością konstytucyjną. Art. 75 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązuje władze publiczne, a więc rząd i władze samorządowe, do prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, a w szczególności do
przeciwdziałania bezdomności, wspierania rozwoju budownictwa socjalnego oraz wspierania działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego mieszkania.

Problemy mieszkaniowe w Polsce

W większości badań dotyczących mieszkalnictwa Polska plasuje się na jednym z ostatnich miejsc wśród państw członkowskich Unii Europejskiej:
  • Mieszkań jest zbyt mało – na 1000 mieszkańców przypada 366 mieszkań i jest to najniższy wskaźnik w Europie.
    • Istnieje zapotrzebowanie na przynajmniej 500 tys. nowych mieszkań w przystępnych cenach, podczas gdy rocznie powstaje zaledwie 3,5 tys. mieszkań dla osób niezamożnych (np. komunalnych).
    • Mieszkania już istniejące często mają nieodpowiedni standard – 45% Polek i Polaków zajmuje mieszkania przeludnione, a 14% mieszka w lokalach niespełniających norm budowlanych, pozbawionych dostępu do łazienki czy bieżącej wody.
    • 46% młodych dorosłych (24-35 lata) mieszka z rodzicami.
    • 52% Polek i Polaków uważa problem braku mieszkania za jeden z 3 najważniejszych problemów polskich rodzin, obok niskich zarobków i bezrobocia.

 

Problemy mieszkaniowe w Polsce powodują szereg innych problemów – ludzie emigrują, odkładają decyzję o posiadaniu dzieci, nie są w stanie się usamodzielnić. Problemy te objawiają się na wiele sposobów, a my staramy się pomóc w każdym z przypadków, nie tylko wspomagając konkretne osoby, lecz także działając na rzecz zmian systemowych.

 

Dowiedz się więcej o wybranych problemach mieszkaniowych w Polsce i o tym, jak pomagamy je rozwiązywać: