Mieszkania niedogrzane

Coraz bardziej widoczny jest w Polsce problem ubóstwa energetycznego, oznaczającego problem w zapewnieniu podstawowych potrzeb energetycznych w miejscu zamieszkania za rozsądną cenę.

Zjawisko to skutkuje albo wysokimi opłatami za energię, uniemożliwiającymi zaspokojenie innych podstawowych potrzeb, albo życiem w niedogrzanych mieszkaniach i domach. Szacuje się, że każdy z tych problemów dotyka około 17% społeczeństwa polskiego.

Jest jeszcze jeden poważny skutek – zanieczyszczenie powietrza i smog. Niezamożne gospodarstwa domowe, aby się ogrzać, używają najstarszych, nieefektywnych pieców i taniego, złej jakości paliwa. Wiele mówi się i robi, aby wymienić  piece na efektywniejsze zapominając o tym, że ich posiadacze nie będą w stanie zapłacić za opał.

Rozwiązaniem tego problemu jest efektywna termomodernizacja budynków, która pozwoli na zmniejszenie ilości energii grzewczej zużywanej w gospodarstwie domowym.  Czasem nawet niewielkie środki wystarczą, by uszczelnić budynek i sprawić, że jego mieszkańcom będzie cieplej zimą i chłodniej latem.

Jak pomagamy w rozwiązaniu problemu?

Przykładowe projekty