Mieszkania w złym stanie technicznym

Obecnie ponad milion mieszkań w Polsce znajduje się w złym stanie technicznym.  Ponad 9% Polek i Polaków nie ma w mieszkaniu lub domu  łazienki, a 19% – dostępu do centralnego ogrzewania. Luka remontowa, czyli nakłady, które trzeba byłoby ponieść na przywrócenie mieszkań do dobrego stanu, wynosi około 65% kosztów budowy.

Zły stan techniczny budynków jest wynikiem długiego wieku/starości polskich mieszkań i domów – ponad 60% zostało wybudowanych przed rokiem 1960 – oraz lat, a nawet dekad zaniedbań. Niesie ze sobą wiele negatywnych skutków ekonomicznych i społecznych. Złe warunki mieszkaniowe są przyczyną gorszego stanu zdrowia, a co za tym idzie nieobecności w szkole i pracy. To skutkuje  słabszymi wynikami edukacyjnymi dzieci i mniejszymi szansami na rynku pracy dorosłych.

Zły stan techniczny to tylko jeden z elementów  substandardu  (złego standardu) mieszkaniowego. Innym jest przeludnienie, czyli za zamieszkiwanie zbyt wielkiej ilości ludzi na niewielkiej powierzchni. Zgodnie ze szczegółowo zdefiniowanym standardem europejskim, w przeludnieniu mieszka niespełna 45% mieszkańców Polski. Trend ten nie zmienia się – nadal najczęściej kupowane są małe mieszkania z uwagi na ograniczone możliwości nabywcze mieszkańców.

Aby poprawić warunki zamieszkiwania Polek i Polaków, niezbędny jest szeroki program wsparcia dla gospodarstw domowych, które nie są w stanie samodzielnie ponieść kosztów remontu. Obok remontu istniejących budynków należy też zadbać o to, by powstawały nowe domy i mieszkania w godnym standardzie.

Jak pomagamy w rozwiązaniu problemu?

Przykładowe projekty