Za mało wsparcia dla grup zagrożonych bezdomnością

System wsparcia osób w kryzysie bezdomności lub zagrożonych bezdomnością jest w Polsce bardzo ograniczony. Wsparcie osób bezdomnych polega niestety bardziej na podtrzymaniu  bezdomności, niż  na jej zapobieganiu. Osoby bezdomne uzyskują pomoc podstawową:  ciepły posiłek i nocleg na zbiorowej sali, miejsce w schronisku, w którym można przebywać również w dzień,  jest nagrodą za dobre zachowanie.

Przeciwdziałanie bezdomności opiera się na przyznawaniu lokali socjalnych  i pomieszczeń tymczasowych, a ich ograniczony zasób sprawia, że trzeba na nie czekać w, nieraz wieloletniej, kolejce. Tymczasem w wielu przypadkach tylko mieszkania dostępne od zaraz pozwalają uniknąć katastrofy. „Mieszkanie od zaraz” pozwala ofiarom przemocy podjąć decyzję o wyprowadzce, a ludziom, którzy przeszli przez proces reintegracji społecznej, nie powrócić do środowisk defaworyzowanych.

Skutecznym wsparciem dla grup zagrożonych bezdomnością są mieszkania chronione . Są to mieszkania dostępne od zaraz na kilkuletni okres i połączone ze świadczeniem pomocy dostosowanej do potrzeb mieszkańca. Mieszkania chronione pozwalają na skuteczne usamodzielnienie i stanowią pomost do docelowego, własnego mieszkania.

Jak pomagamy w rozwiązaniu problemu?

Przykładowe projekty