Materiały po konferencji

 

Prezentacje

Housing amid COVID19: Policy reforms and challenges / Mieszkalnictwo a COVID19: reformy i wyzwania – Volker Ziemann (OECD)

Rozwój mieszkalnictwa Prace legislacyjne i projektowe Ministra Rozwoju – Artur Polak (Ministerstwo Rozwoju)

Koncepcja i realizacja idei Inclusionary Housing – Magdalena Załęczna (Uniwersytet Łódki)

Panel – rozliczenie „mieszkanie za grunt” – Rajmund Ryś (konsorcjum PROJEKTY MIEJSKIE)

Niewidoczna ręka COVIDu – jak pandemia może na nowo uregulować mieszkalnictwo – Joanna Erbel (więcej: Raport ARUP, List Larry’ego Finka, Projekt grupy budowlanej Nightingale z Australii)

 

Forum Mieszkaniowe 2020