Raport z badania opinii publicznej 2020

 

Publikacja przedstawia wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego w kwietniu 2020 roku na zlecenie Fundacji Habitat for Humanity Poland. Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie dorosłych Polek i Polaków przy użyciu metody CAWI.

Celem badania było zidentyfikowanie problemów mieszkaniowych oraz ocena dostępnych i nowych rozwiązań. Publikacja zawiera również porównanie wyników przedmiotowego badania z odpowiedziami respondentów z poprzedniego badania opinii publicznej z 2018 roku. Stwierdzono, że brak mieszkania lub złe warunki mieszkaniowe są trzecim największym problemem respondentów, zaraz po niskich zarobkach i braku sprawnie funkcjonującej służby zdrowia.

W pytaniu o indywidualne problemy mieszkaniowe jedynie 37% respondentów zadeklarowało brak takich problemów. Większość respondentów uważa, że władze publiczne powinny objąć wsparciem mieszkaniowym osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, utrudniającej lub uniemożliwiającej samodzielne pozyskanie mieszkania, osoby młode oraz osoby poszkodowane w wyniku klęsk żywiołowych i nieszczęśliwych wypadków. Respondenci wskazali, że od władz publicznych oczekują głównie budowy i remontów mieszkań komunalnych i socjalnych dla osób ubogich lub w trudnej sytuacji życiowej, budowy ogólnodostępnych mieszkań na wynajem z możliwością wykupu oraz budowy ogólnodostępnych mieszkań na wynajem bez możliwości wykupu.

Stwierdzono także, że stabilna sytuacja mieszkaniowa jest kluczowa m.in. w podejmowaniu decyzji o powiększeniu rodziny. Jako czynniki, które mogą wpłynąć na podjęcie decyzji o wynajmie zamiast o kupnie nieruchomości, respondenci wskazują cenę najmu zdecydowanie niższą niż rata kredytu oraz dofinansowanie do czynszu najmu. Ustalono też, że respondenci wykazują zainteresowanie społecznym pośrednictwem najmu jako najemcy (53%) lub jako wynajmujący (46%).

 

Problemy mieszkaniowe Polek i Polaków oraz ocena istniejących rozwiązań, 2020 r. | pobierz