Poznaj mówców

 

Agata Delmaczyńska

Green Officer Hotelarz. Sercem hotelarz, z pasji popularyzatorka klimatyczna. Wspiera hotele w zielonej transformacji. Edukatorka w obszarze tematyki klimatycznej, gospodarki odpadowej, dobrych praktyk, zrównoważonego rozwoju, ekonomii cyrkularnej. Animatorka Mozaiki Klimatycznej. Konsultantka innowacyjnych rozwiązań. Promuje pro-środowiskowe działania hoteli, analizuje trendy w turystyce, łączy obiekty z organizacjami pozarządowymi.

Organizatorka eventów w ramach Circular Economy Club Warsaw, których patronat objął Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz spotkań biznesowych w ramach Klubu Przedsiębiorców Dzielnicy Targówek. Audytorka i trenerka międzynarodowej certyfikacji Green Key. Ekspert w ramach projektu Climate Leadership prowadzonego przez Centrum UNEP/GRID Warszawa. Ekspert działający przy platformie Partnerstwo dla Klimatu, prowadzonej przez m.st. Warszawę. Ambasadorka inicjatywy “I helped make my world better today”. Optymistka.

 

Michał Guć

Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. Inżynier budownictwa, magister ekonomii. W Gdyni odpowiada za innowacje i sferę społeczną. W imieniu Prezydenta kreuje współpracę z sektorem pozarządowym. Był inicjatorem pierwszej w Polsce samorządowej polityki senioralnej. Nadzoruje m.in. Laboratorium Innowacji Społecznych, odpowiada za programy rewitalizacji i organizacji społeczności lokalnej oraz partycypację obywatelską.

 

Dr Aleksandra Jadach-Sepioło

Ekonomistka, specjalizuje się w problematyce rewitalizacji miast, ekonomii rozwoju miast i polityki miejskiej. Zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Miast. W latach 2014–2019 z ramienia Instytutu Rozwoju Miast kierowała projektem doradczym dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy opracowywanej Ustawie o rewitalizacji, Narodowym Planie Rewitalizacji i Krajowej Polityce Miejskiej oraz projektami doradczymi dotyczącymi rewitalizacji w projektach pilotażowych i modelowych. Obecnie kierownik projektu pn. „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich”. Adiunkt w Katedrze Miasta Innowacyjnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierowniczka studiów podyplomowych pt. „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”. Autorka kilkudziesięciu publikacji i ekspertyz z zakresu rewitalizacji miast, finansowania i programowania procesów odnowy miast, partnerstwa publiczno-prywatnego, mieszkalnictwa oraz zarządzania wartością nieruchomości na obszarach rewitalizowanych.

 

Maciej Kosiorek

Kierownik ReStore, odpowiedzialny za procesy operacyjne związane z Centrum ReStore, nadzorowanie działania sklepu, reprezentowanie programu ReStore. Duże doświadczenie w branży meblowej, lider projektowy, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, fan ekologii i tematyki Zero Waste.
Małgorzata Mellem

Członek Zarządu Budlex Sp. z o.o. Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe w obszarze zarządzania, obrotu i szacowania nieruchomości.
W latach 1995-XX pełniła funkcję Szefa Działu Promocji Gazety Wyborczej. Następnie podjęła współpracę z firmą HEJS, gdzie pełniła funkcję Dyrektora Handlowego z sukcesem rozwijając kompetencje menadżerskie, efektywnie zarządzając zespołem sprzedażowym.
Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży deweloperskiej i rynku nieruchomości. Specjalizuje się głównie w pozyskiwaniu nowych gruntów, negocjowaniu warunków umów i sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym. W latach 2002-2012 pełniła funkcję Dyrektora Sprzedaży w spółce Budlex.
W roku 2012 została powołana do zarządu w/w podmiotu. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa ds. sprzedaży i marketingu. Odpowiada za budowanie i wdrażanie strategii sprzedaży. Koordynuje plany marketingowe i wspiera aktywnie budowanie wartości marki Budlex.
Zdolności analityczne, kompetencje negocjacyjne i doskonała znajomość rynku sprawiły, że od momentu powołania na stanowisko, wartości sprzedanych przez Budlex nieruchomości została podwojona.
Wielka entuzjastka górskich krajobrazów, oraz spływów kajakowych spokojnymi urokliwymi rzekami.
Admiratorka historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej i europejskiej historii urbanizacji.


Dr Alina Muzioł-Węcławowicz

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk geograficznych. Specjalizuje się w zagadnieniach gospodarki i polityki mieszkaniowej, w szczególności społecznego sektora mieszkaniowego oraz rewitalizacji i rozwoju lokalnego. Pracowała min. w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, w Banku Gospodarstwa Krajowego, w Politechnice Warszawskiej. Współpracuje z Habitat for Humanity Poland, Instytutem Rozwoju Miast i Regionów oraz z samorządami miast. Jest autorką wielu prac naukowych i ekspertyz z zakresu mieszkalnictwa, w szczególności społecznego mieszkalnictwa czynszowego i rewitalizacji. Popularyzuje społeczne mieszkalnictwo czynszowe, aktywną rolę samorządów miejskich w polityce mieszkaniowej oraz projekty mieszkaniowe w programach rewitalizacji.

 

Aleksandra Myczkowska-Utrata

Prawniczka, wieloletnia dziennikarka ekonomiczna Rzeczpospolitej. Była rzeczniczką prasową i dyrektorką komunikacji w Banku BGŻ (obecnie BNP Paribas), szefową komunikacji Nextbike Polska. Uczestniczyła w projektach z zakresu komunikacji i PR dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, mediowej, konsultingowej, chemicznej i budowlanej. Od 2017 r. prowadzi Słodziaki – Fundacja dla dzieci z cukrzycą.

 

Aleksander Paszyński

Dziennikarz, konsultant ds. PR oraz content marketingu. Z mediami związany od ponad 20 lat. Studiował dziennikarstwo i nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. M. Wańkowicza. Doświadczenie w nowych technologiach zdobywał podczas kursów: „Understanding Media by Understanding Google” oraz „Content Strategy for Professionals” (Northwestern University w Chicago). Pracował m.in. dla: Super Express, Bank Współpracy Europejskiej, PTP Kleinworth Benson, Prokom SA, Polnord SA, Gratka.pl, Dom Kredytowy Notus SA, Polska Organizacja Turystyczna, Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki – członek Konfederacji Lewiatan.

 

Arkadiusz Ptak

Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1999 r.). Doktor habilitowany nauk politycznych (2017 r.). Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Executive Master of Business Administration (2021 r.). Od 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew (wcześniej przez 12 lat zastępca burmistrza) oraz Profesor w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 2007-2012 naukowo związany był z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce władzy lokalnej, rywalizacji wyborczej, kapitale społecznym, rozwoju lokalnym i regionalnym oraz peryferyjności obszarów miejskich.

 

Katarzyna Przybylska

Kierowniczka ds. rzecznictwa Fundacji Habitat for Humanity Poland. Specjalistka w zakresie opracowywania i promocji skutecznych uregulowań prawnych wpływających na poprawę jakości oraz dostępności rozwiązań mieszkaniowych. Rzeczniczka godnych miejsc do życia działająca na rzecz obywateli i całych grup społecznych dotkniętych problemami mieszkaniowymi. Specjalistka w zakresie opracowywania i promocji skutecznych uregulowań prawnych wpływających na poprawę jakości oraz dostępności rozwiązań mieszkaniowych, zaangażowana w prace grupy roboczej opracowującej po stronie społecznej założenia strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych. Zachęca decydentów do podjęcia działań na rzecz jak najskuteczniejszego zapewnienia szerokiego dostępu do godnego mieszkania.

 

Magdalena Ruszkowska-Cieślak

W Habitat Poland od 10 lat odpowiedzialna za rozwój programów i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zapewniających godne warunki do mieszkania dla osób i rodzin w potrzebie mieszkaniowej. Od 5 lat liderka organizacji. Ekspertka w planowaniu i zarządzaniu projektami społecznymi z dziedziny integracji i ochrony praw grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pasjonuje się skalowalnymi innowacjami społecznymi, które pomagają zmieniać świat na lepsze.

  • Członkini Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
  • Członkini Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu EAPN

Języki: angielski, francuski, włoski

 

Beata Skawińska

Z wykształcenia ekonomista (absolwentka Szkoły Głównej Handlowej), z doświadczenia bankowiec (łącznie ponad 25 lat w Citi i w UBS), od ponad roku zarządza Dentons Business Services EMEA, centrum usług wspólnych dla największej w świecie kancelarii prawnej. Centrum aktywnie współpracuje z Habitat for Humanity w różnych projektach, popularyzując ideę gospodarki cyrkularnej wśród pracowników.Mgr inż. arch. Paweł Wołejsza

Architekt z wykształcenia, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, stypendia wyjazdowe do University of Detroit Mercy SoA oraz Stanford University School of Engineering. Współautor ekologicznych przewodników, pierwszego grupy Eco Avengers która została powołana przez Polski Związek Firm Deweloperskich oraz drugiego wydanego przez stowarzyszenie PTA.com. Ekspert na konferencji Redefining Cities in view of climate changes, organizowanej przez WAPW. Prowadzi własną pracownię projektową wdrażając i promując proekologiczne rozwiązania, pasjonat budynków historycznych i dobrej architektury.

 

Izabela Zygmunt

Urzędniczka w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Zajmuje się tematyką unijnej polityki klimatycznej i Europejskiego Zielonego Ładu oraz sprawami ekonomicznymi, Semestrem Europejskim i zagadnieniami odbudowy gospodarczej. Wcześniej pracowała w sektorze pozarządowym jako ekspertka ds. transformacji energetycznej w Polskiej Zielonej Sieci i CEE Bankwatch Network oraz jako analityczka ds. energii i klimatu w think-tanku Wise-Europa.