Infolinia Mieszkaniowa

 

Infolinia mieszkaniowa

Telefon: +48 799 351 115

pon-pt 8.00-19.00
jęz.: UA, PL, ROS, ANG

 

ІНФОЛІНІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛА

Контактний телефон: +48 799 351 115

Пн-Пт 8:00-19:00
Мови: UA, PL, ROS, ANG

 

W związku z dużą liczbą migrantów przybywających z Ukrainy do Polski po wybuchu wojny, Fundacja Habitat for Humanity Poland w kwietniu 2022 roku powołała do życia nowy projekt – Infolinię mieszkaniową. Głównym celem projektu jest udzielanie aktualnych informacji ukraińskim uchodźcom, którzy szukają miejsca do zamieszkania w Polsce – w szczególności w dwóch miastach, w których działa Fundacja: Warszawie i Gliwicach, a także udzielanie informacji właścicielom mieszkań goszczącym u siebie obywateli Ukrainy lub zainteresowanym zapewnieniem im takiej gościny. Dzwoniąc na Infolinię można dowiedzieć się o aktualnych programach pomocowych Habitat for Humanity Poland, których zakres stale się rozszerza – przede wszystkim o programach pomocy mieszkaniowej, skierowanych do ukraińskich migrantów. Infolinia przyjmuje telefony również od właścicieli mieszkań, którzy chcą dowiedzieć się m.in. o szczegółach fundacyjnego Programu Najmu Społecznego oraz o tym, w jaki sposób można zrealizować bezpieczny wynajem mieszkania dla rodzin z Ukrainy za pośrednictwem Fundacji.

Infolinia wyposażona jest także w bazę danych działających w Polsce organizacji pożytku publicznego, które zapewniają Ukraińcom bezpłatne mieszkania lub pomagają im je znaleźć. Zespół na bieżąco aktualizuje informacje o ofertach organizacji, co pozwala reagować szybko na potrzeby rozmówców szukających porady poprzez kierowanie ich do odpowiednich podmiotów.

Konsultanci Infolinii doradzają również uchodźcom oraz właścicielom lokali w innych kwestiach mieszkaniowych, w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz dostępnych rozwiązań. Pracownicy zbierają szczegółowe informacje od rozmówców i na podstawie analizy sytuacji rodziny udzielają stosownych porad, starając się zapewnić możliwie jak najszerszy zestaw dostępnych opcji. Dzwoniący uzyskają informacje na temat wariantów udostępnienia mieszkania, rodzajów umów najmu, praktycznej strony najmu, praw i obowiązków lokatorów oraz właścicieli, możliwości rozwiązywania ewentualnych konfliktów i wielu podobnych kwestii. Konsultanci Infolinii również stale aktualizują bazę danych organizacji, których kontakty mogą pomóc rozmówcom w znalezieniu alternatywnych rozwiązań ich różnych problemów mieszkaniowych.

Zespół Infolinii jest stale wspierany przez eksperta merytorycznego, dzięki czemu posiada aktualną wiedzę na temat zachodzących zmian prawnych.

Infolinia mieszkaniowa jest przy tym również dedykowana do kontaktu innym organizacjom pozarządowym i podmiotom, chcącym współpracować z Fundacją Habitat for Humanity Poland we wsparciu mieszkaniowym dla migrantów. Habitat dla Ukrainy

 

У зв’язку з великою кількістю біженців, які прибувають з України до Польщі після початку війни, Фундація Habitat for Humanity Poland у квітні 2022 року започаткувала новий проєкт –  «Інфолінія з питань житла». Основною метою проєкту є надання актуальної інформації українським біженцям, які шукають житло в Польщі – зокрема, у двох містах, де працює Фундація: Варшаві та Глівіце, а також надання інформації орендодавцям, які приймають громадян України або зацікавлені в наданні їм такого виду допомоги. Зателефонувавши на Інфолінію можна дізнатися про поточні програми допомоги, обсяг яких постійно розширюються, насамперед про програми житлової допомоги, спрямовані на українських мігрантів. Інфолінія також приймає дзвінки від власників житла, які хочуть дізнатися, з-поміж  іншого, про деталі Програми Соціальної Оренди житла і про те, як можна безпечно надати в оренду житло для українських сімей за допомогою Фундації.

Інфолінія також оснащена базою даних громадських організацій, що діють у Польщі, які надають безкоштовне житло українцям або допомагають їм його знайти. Команда постійно оновлює інформацію про програми цих організацій, що дозволяє швидко реагувати на запити клієнтів, скеровуючи їх до відповідних установ.

Працівники Інфолінії також консультують біженців та орендодавців з інших житлових питань у відповідності до чинного законодавства. Консультанти збирають детальну інформацію від клієнтів і, на основі аналізу ситуації родини, надають відповідні поради, намагаючись надати якомога ширший перелік можливих варіантів вирішення проблеми. Клієнтам надається інформація про варіанти пошуку житла, типи договорів оренди, практичні аспекти оренди, права та обов’язки орендарів та орендодавців, варіанти вирішення можливих конфліктів та багато іншого. Консультанти Інфолінії також постійно оновлюють базу організацій, контакти яких можуть допомогти клієнтам знайти альтернативні шляхи вирішення їхніх житлових проблем.

Команду Інфолінії постійно підтримує профільний експерт, що дозволяє їм бути в курсі актуальних змін у законодавстві, які відбуваються.

Водночас, Інфолінія з питань житла також займається налагодженням контактів з іншими громадськими організаціями та установами, які бажають співпрацювати з Фундацією “Habitat for Humanity” у сфері житлової підтримки мігрантів. Habitat dla Ukrainy