Infolinia Mieszkaniowa

 

Infolinia mieszkaniowa

Telefon: +48 799 351 115

pon-pt 8.00-19.00
jęz.: UA, PL, ROS, ANG

 

ІНФОЛІНІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛА

Контактний телефон: +48 799 351 115

Пн-Пт 8:00-19:00
Мови: UA, PL, ROS, ANG

 

W związku z dużą liczbą migrantów przybywających z Ukrainy do Polski po wybuchu wojny, Fundacja Habitat for Humanity Poland w kwietniu 2022 roku powołała do życia nowy projekt – Infolinię mieszkaniową. Głównym celem projektu jest udzielanie aktualnych informacji ukraińskim uchodźcom, którzy szukają miejsca do zamieszkania w Polsce – w szczególności w dwóch miastach, w których działa Fundacja: Warszawie i Gliwicach, a także udzielanie informacji właścicielom mieszkań goszczącym u siebie obywateli Ukrainy lub zainteresowanym zapewnieniem im takiej gościny. Dzwoniąc na Infolinię można dowiedzieć się o aktualnych programach pomocowych Habitat for Humanity Poland, których zakres stale się rozszerza – przede wszystkim o programach pomocy mieszkaniowej, skierowanych do ukraińskich migrantów. Infolinia przyjmuje telefony również od właścicieli mieszkań, którzy chcą dowiedzieć się m.in. o szczegółach fundacyjnego Programu Najmu Społecznego oraz o tym, w jaki sposób można zrealizować bezpieczny wynajem mieszkania dla rodzin z Ukrainy za pośrednictwem Fundacji.

Infolinia wyposażona jest także w bazę danych działających w Polsce organizacji pożytku publicznego, które zapewniają Ukraińcom bezpłatne mieszkania lub pomagają im je znaleźć. Zespół na bieżąco aktualizuje informacje o ofertach organizacji, co pozwala reagować szybko na potrzeby rozmówców szukających porady poprzez kierowanie ich do odpowiednich podmiotów.

Konsultanci Infolinii doradzają również uchodźcom oraz właścicielom lokali w innych kwestiach mieszkaniowych, w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz dostępnych rozwiązań. Pracownicy zbierają szczegółowe informacje od rozmówców i na podstawie analizy sytuacji rodziny udzielają stosownych porad, starając się zapewnić możliwie jak najszerszy zestaw dostępnych opcji. Dzwoniący uzyskają informacje na temat wariantów udostępnienia mieszkania, rodzajów umów najmu, praktycznej strony najmu, praw i obowiązków lokatorów oraz właścicieli, możliwości rozwiązywania ewentualnych konfliktów i wielu podobnych kwestii. Konsultanci Infolinii również stale aktualizują bazę danych organizacji, których kontakty mogą pomóc rozmówcom w znalezieniu alternatywnych rozwiązań ich różnych problemów mieszkaniowych.

Zespół Infolinii jest stale wspierany przez eksperta merytorycznego, dzięki czemu posiada aktualną wiedzę na temat zachodzących zmian prawnych.

Infolinia mieszkaniowa jest przy tym również dedykowana do kontaktu innym organizacjom pozarządowym i podmiotom, chcącym współpracować z Fundacją Habitat for Humanity Poland we wsparciu mieszkaniowym dla migrantów. Habitat dla Ukrainy