Koalicja Rzecznicza NGO i Ekspertów

 

Fundacja Habitat for Humanity Poland serdecznie zaprasza do zaangażowania się w działania koalicji rzeczniczej organizacji pozarządowych działających w obszarze bezdomności oraz wykluczenia mieszkaniowego. Działania koalicji są finansowane z dotacji publicznej (FIO).

Wierzymy, że wspólnie możemy zdziałać więcej, zwłaszcza w tym trudnym czasie. Mamy nadzieję, że zechcecie się do nas przyłączyć!

 

Koalicja

Dla kogo: organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych działających w obszarze bezdomności i problematyki mieszkaniowej działających z Warszawy oraz ekspertów w kwestiach rzecznictwa, organizacji wolontariatu w rzecznictwie, innowacyjnych rozwiązań w obszarze mieszkaniowym i bezdomności.

 

Po co:

 • CEL 1: upowszechnianie typologii ETHOS oraz promowanie rozszerzenia legalnej definicji bezdomności uwzględniającej typologię ETHOS,
 • CEL 2: zwiększenie umiejętności rzeczniczych w organizacjach zajmujących się pomocą osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem (w szczególności w kryzysie bezdomności i wykluczonym mieszkaniowo),
 • CEL 3: wpływanie na dyskurs publiczny i zmianę sposobu mówienia o osobach w kryzysie bezdomności m.in. w mediach.

 

Korzyści:  

 • Członkowie koalicji będą budować swój potencjał rzeczniczy – projekt przewiduje:
  • 8 webinariów,
  • 3 całodzienne szkolenia z zakresu a) prowadzenie procesu legislacyjnego b) prowadzenie procesu rzeczniczego, c) kontakty z decydentami w ramach procesu rzeczniczego,
  • 2 warsztaty z komunikacji: a) z komunikacji z mediami / PR, b) z negocjacji,
 • Koalicja będzie działać w celu poprawy sposobu postrzegania osób bezdomnych i wykluczonych mieszkaniowo, zwłaszcza wśród decydentów i mediów, promowania adekwatnych rozwiązań prawnych, podnoszenia świadomości społecznej, co w efekcie może się przełożyć na poprawę sytuacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem,
 • Stworzymy platformę do dzielenia się wiedzą, doświadczeniami, wspólnego rozwiązywania problemów i poszukiwania rozwiązań,
 • Przygotujemy informator rzeczniczy,
 • Chcemy uczyć się poprzez działanie i działać ucząc się (np. połączyć warsztaty z komunikacji z mediami w trakcie których poznamy tajniki skutecznej komunikacji z przekazaniem m.in. dziennikarzom wiedzy o typologii ETHOS czy wykluczeniu mieszkaniowym).

 

Jak to się ma do epidemii?

W związku z epidemią i obecną sytuacją:

 • wszystkie działania w pierwszej połowie roku będą prowadzone on-line,
 • możemy wywrzeć realne zmiany w czasie gdy są potrzebne,
 • teraz szczególnie potrzebujemy wspierać się nawzajem jako organizacje i osoby zaangażowane w niesienie pomocy.

 

Jak długo?

Koalicja finansowana z FIO będzie działać do końca listopada 2020 roku.

 • Najbliższe działania
  • spotkanie online,
  • webinarium – pierwsze z serii będzie dotyczyło typologii ETHOS oraz wpływu epidemii na osoby w kryzysie bezdomności i wykluczone mieszkaniowo.

 • Zgłaszanie udziału w koalicji
  • maksymalne uproszczenie: wystarczy informacja w mailu bezpośrednio do nas (jlochowska@habitat.pl lub kprzybylska@habitat.pl)  o chęci włączenia się w działania koalicji. Na dalszym etapie współpraca zostanie sformalizowana w formie deklaracji.