Komu pomagamy

Slider

Komu pomagamy

Pomagamy niezamożnym osobom w trudnej sytuacji mieszkaniowej, czyli takim, które nie mają gdzie mieszkać lub mieszkają w nieodpowiednich warunkach. Niektórzy z nich mieszkają w mieszkaniach w złym stanie technicznym, np. zagrzybionych, bez dostępu do łazienki czy bieżącej wody. Inni żyją w przeludnieniu, czyli w mieszkaniach, które są zbyt małe w stosunku do liczby mieszkańców.
Osoby, którym pomagamy, mają różne problemy mieszkaniowe, ale łączy je postawa – chcą same sobie pomóc i aktywnie współdziałają z nami w celu poprawy swojej sytuacji, np. uczestnicząc w pracach budowlanych lub remontowych.
Wspieramy nie tylko pojedyncze rodziny, które zgłaszają się do nas bezpośrednio, lecz także beneficjentów organizacji pozarządowych, z którymi wchodzimy w projekty partnerskie. Dzięki projektom partnerskim możemy zapewniać kompleksowe wsparcie tym, którzy potrzebują nie tylko poprawy warunków mieszkaniowych, lecz także przejściowego lub stałego wsparcia w zamieszkiwaniu, np. ze strony wychowawcy lub terapeuty.

Zgłoś się po pomoc

Historie osób, którym pomogliśmy