Co to jest ubóstwo energetyczne?

UBÓSTWO ENERGETYCZNE to zjawisko polegające na doświadczaniu trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb związanych z energią cieplną i elektryczną w mieszkaniu.

Nawet osoby relatywnie zamożne mogą żyć w ubóstwie energetycznym, jeśli przeznaczają na energię przynajmniej 10% swoich przychodów lub żyją w niedogrzanych mieszkaniach. W zależności od użytej definicji, ubóstwo energetyczne obejmuje nawet 34% mieszkańców Polski.

Przyczyny tego zjawiska są różnorakie i mogą wynikać z wielu, także równoległych sobie czynników.

W Polsce, z uwagi na szeroko rozpowszechniony sub-standard mieszkaniowy, problemy infrastrukturalne – brak lub niedostateczna termoizolacja budynków mieszkalnych, przestarzałe i niewydajne źródła ciepła, mają istotny wpływ na rozpowszechnienie ubóstwa energetycznego. Niewystarczająca termoizolacja lub całkowity jej brak powoduje znaczne straty ciepła i w rezultacie znacznie wyższe rachunki za ogrzewanie. Nawet 70% domów jednorodzinnych w Polsce pozbawione jest jakiejkolwiek izolacji termicznej.

Pogłębia ono również problem smogu w miastach i na wsiach. Osoby ubogie energetycznie często ogrzewają się, używając najniższej jakości paliw bądź wręcz spalając śmieci. To powoduje zwiększenie tzw. niskiej emisji, pochodzącej przede wszystkim z kominów domów jednorodzinnych, ale także indywidualnych piecyków, którymi ogrzewają się często mieszkańcy miejskich enklaw biedy. Przeciwdziałając ubóstwu energetycznemu, przeciwstawiamy się zatem także wykluczeniu społecznemu oraz zanieczyszczeniu powietrza.

Ubóstwo energetyczne jest również często bezpośrednim efektem bądź składnikiem ubóstwa dochodowego. Mieszkańcy gospodarstw domowych o niskich dochodach nie mogą pozwolić sobie na ogrzewanie swoich domów, jako że po prostu brakuje im na to funduszy.

To zjawisko skutkować może życiem w permanentnym stanie zadłużenia, jako że często osoby ubogie nie mogą na bieżąco pokrywać swoich wydatków na energię, co skutkuje zaleganiem z opłatami, odłączaniem energii i wieloma trudnymi do oszacowania problemami społecznymi i zdrowotnymi. To wszystko ma wpływ na możliwość podjęcia pracy przez dorosłych oraz wyniki edukacyjne dzieci.