Wolontariat pracowniczy

 

Na czym polega i jak przebiega ?

Wolontariat pracowniczy polega na angażowaniu pracowników firmy w nieodpłatną działalność na rzecz społeczności lokalnych. Pracownicy świadczą różnego rodzaju pracę na rzecz osób potrzebujących, wykorzystując przy tym swój czas, posiadane umiejętności zawodowe oraz rozwijając swoje kompetencje i zainteresowania. Firma wspiera pracowników w tych działaniach, np.  delegując ich do pracy wolontariackiej w godzinach pracy.

W wolontariacie pracowniczym poza celem podstawowym, jakim jest pomoc osobom w potrzebie, chodzi o pogłębianie dialogu firmy z pracownikami i z jej najbliższym otoczeniem, wzmacnianie więzi lokalnych. Jednocześnie firma buduje swój pozytywny wizerunek jako pracodawcy odpowiedzialnego społecznie.

 

Fundacja Habitat for Humanity Poland oferuje firmom różnorodność form zaangażowania się w działania wolontariackie:

  • Wolontariat akcyjny – niekwalifikowane prace podczas budowy lub remontu

Program wolontariatu realizowany jest przez Habitat for Humanity od początku działalności w Polsce. Setki pracowników firm rocznie uczestniczą w pracach nie ymagających specjalistycznych kwalifikacji na budowach i remontach. W ten sposób klasyczny teambuidling zyskuje dodatkową wartość.

  • Wolontariat kompetencyjny  np. wsparcie prawne, architektoniczne, tłumaczeniowe
  • Usługi pro-bono np. transportowe, logistyczne, informatyczne

Aby dowiedzieć się, jak przebiega organizacja i logistyka wolontariatu pracowniczego na przykładzie prac wykonywanych przez pracowników firm podczas budowy domu lub remontu mieszkania, zachęcamy do prześledzenia ulotki WOLONTARIAT Z HABITAT FOR HUMANITY POLAND – KROK PO KROKU (pobierz).