Zakończone projekty edukacyjne i rzecznicze

12 stycznia 2018

Moje mieszkanie – moja odpowiedzialność

Między marcem 2015 roku a kwietniem 2016 roku we współpracy z Fundacją Microfinance Centre zrealizowaliśmy projekt edukacyjny „Moje mieszkanie – moja odpowiedzialność”, który jest finansowany z funduszy EOG w ramach programu „Obywatele...

12 stycznia 2018

Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej

Między 1 marca 2015 roku a 30 kwietnia 2016 roku zrealizowaliśmy projekt „Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej”, finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Cele projektu Projekt miał na celu wzmocnienie...