Zapytanie ofertowe – Remont mieszkań komunalnych w Warszawie

 

Fundacja Habitat for Humanity Poland

zaprasza do złożenia oferty finansowej i technicznej na: ,,Remont mieszkań komunalnych w Warszawie wraz z dostawą materiałów, narzędzi, siły roboczej oraz wykonaniem i odbiorem robót. Szczegółowy zakres robót zgodnie ze specyfikacją”.

 

Zasady złożenia oferty

 

 • Habitat wybierze najbardziej odpowiednią ofertę na podstawie wartości wyceny, możliwości realizacji przedsięwzięcia, harmonogramu realizacji robót i doświadczenia.
 • Oferta musi być kompletna dla poszczególnych mieszkań. Oferta może dotyczyć 1 lub więcej mieszkań. Wszelkie oferty na częściowe wykonanie prac remontowych w danym mieszkaniu, nie będą brane pod uwagę.
 • Habitat ma prawo udzielić zamówienia kilku wykonawcom (np. zlecić remont 7 mieszkań 3 oferentom).
 • Wszyscy Wykonawcy współpracujący z Habitatem zobowiązani są zachowywać wysokie standardy w kwestiach etycznych, szanować i stosować podstawowe prawa człowieka i prawa socjalne, zapewniać niewykorzystywanie pracy dzieci oraz zapewniać swoim pracownikom uczciwe warunki pracy. Habitat zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert dostarczonych przez Wykonawców niespełniających tych standardów.
 • Wykonawcy współpracujący z Habitatem zostaną poddani kontroli pod kątem należytej staranności w zakresie przeciwdziałania korupcji, zanim Habitat potwierdzi zamówienie lub umowę.
 • Płatności będą dokonywane wyłącznie przelewem bankowym zgodnie z warunkami umowy.
 • Habitat ma na celu zakup produktów i usług, które mają minimalny wpływ na środowisko. Względy środowiskowe stanowią część kryteriów wyboru Habitatu, a Habitat zastrzega sobie prawo do ofert dostarczonych przez wykonawców niespełniających tych standardów.
 • Habitat zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia całości lub części oferty na podstawie dostarczonych informacji. Oferty niekompletne, które nie spełniają naszych warunków, nie będą brane pod uwagę.
 • Ze względu na roczne ograniczenia budżetowe, Habitat będzie wymagał od zwycięskich oferentów zakończenia niektórych prac i dostarczenia materiałów budowlanych do 31 grudnia oraz przedłożenia faktur częściowych zgodnie z wcześniej uzgodnionymi kamieniami milowymi wynegocjowanymi przy podpisywaniu umowy.
 • Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie i dostarczyć do biura Habitat przy ul. Grochowskiej 306/308 w Warszawie, 3 piętro. Kopertę należy zaadresować i podpisać w następujący sposób: ,,odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia…”
 • Termin składania ofert to 07.12.2022r. godz. 16:00. Firmy, które nie złożą oferty w tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Ofertę należy złożyć zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia (Pobierz plik).

 

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej poszczególnych mieszkań po uprzednim kontakcie z Panem Mateuszem Matuszkiewiczem, tel. +48 731-270-850.