Społeczna Agencja Najmu

Dzięki dofinansowaniu Komisji Europejskiej w ramach Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), od 1 października 2016 r. realizujemy projekt „HomeLab: Integrated Housing and Labour Services in the Social Rental Enterprise Model”.

Projekt „HomeLab…” realizowany jest równolegle w czterech krajach: w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Liderem projektu jest węgierski Metropolitan Research Institute. Poza Fundacją Habitat for Humanity Poland projekt realizują: Romodrom (Czechy), People in Need (Słowacja), Budapest Institute, Hungarian Charity Service of the Order of Malta, From Street to Home! Association (Węgry). Istotą projektu jest utworzenie i przetestowanie w różnych warunkach prawno-instytucjonalnych Społecznej Agencji Najmu (ang. Social Rental Enterprise).

 

 

Czym jest Społeczna Agencja Najmu?

Nawiązując do zachodnich wzorów Społeczna Agencja Najmu utworzona została z myślą o osobach niezamożnych, które nie mogą zamieszkać w godnych warunkach. Agencja świadczy dwie podstawowe usługi:

 • usługę mieszkaniową,
 • usługę zatrudnieniową.

 

W ramach usługi mieszkaniowej Agencja wynajmuje niedrogie mieszkania prywatne i publiczne, a następnie podnajmuje je osobom niezamożnym. Właścicielom mieszkań Agencja oferuje pakiet gwarancji obejmujący:

 • długoterminowy i bezpieczny najem,
 • gwarancję regularnego opłacania czynszu i rachunków,
 • starannie zweryfikowanych lokatorów,
 • monitorowanie użytkowania mieszkania,
 • po okresie najmu oddanie mieszkania w stanie nie gorszym niż na początku najmu.

 

Dodatkowo, w ramach usługi mieszkaniowej, Agencja może wykonać remont mieszkania za cenę niższą od cen rynkowych.

Poza usługą mieszkaniową Agencja pomaga klientom w zakresie ustabilizowania zatrudnienia. Uczestnicy programu samodzielnie opłacają koszty najmu mieszkań, w związku z czym zabezpieczanie ich sytuacji na rynku pracy jest zadaniem równie istotnym jak wsparcie mieszkaniowe. Świadczone jest dla nich doradztwo oraz pośrednictwo pracy.

Kluczową rolę w działalności Agencji odgrywają specjaliści ds. najmu społecznego, będący pracownikami Habitat Poland. Pracownicy ci utrzymują bezpośredni, indywidualny kontakt z każdym z klientów, a ponadto odpowiedzialni są za:

 • utrzymywanie kontaktów z właścicielami mieszkań,
 • monitorowanie sposobu użytkowania mieszkań,
 • doprowadzenie do zatrudnienia klientów Agencji,
 • wsparcie klientów w przypadku utraty pracy.

 

Partnerzy krajowi projektu

 • Armia Zbawienia w Polsce
 • Caritas Archidiecezji Warszawskiej
 • Fundacja Różnosfera
 • m. st. Warszawa, Biuro Polityki Lokalowej
 • Monar Wyszków
 • Monar Zaczerlany
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Stowarzyszenie Spoza

 

Ewaluacja

W celu określenia efektywności działań Agencji realizowane są badania ewaluacyjne. Tym, co wyróżnia Społeczną Agencję Najmu jest świadczenie przez nią zintegrowanego pakietu usług obejmujących zarówno usługę mieszkaniową jak i zatrudnieniową. W związku z tym w trakcie badań porównywana jest skuteczność Agencji (świadczącej zintegrowany pakiet usług) oraz usług rozproszonych oferowanych przez inne instytucje np. usług mieszkaniowych w postaci dostępu do mieszkań komunalnych, usług zatrudnieniowych oferowanych np. przez urząd pracy lub agencje zatrudnienia, usług społeczno-integracyjnych oferowanych przez ośrodki pomocy społecznej lub organizacje pozarządowe.

Badanie jest prowadzone w oparciu o dwie grupy porównawcze:

40 osobową grupę mieszkaniową – klientów Agencji,

40 osobową grupę kontrolną – osoby objęte tylko i wyłącznie badaniami.

Rezultaty badań zostaną opublikowane w raporcie z ewaluacji podsumowującym realizację projektu i przekazane Komisji Europejskiej.

 

Raport

Komu i jak pomaga Społeczna Agencja Najmu? Charakterystyka grupy docelowej i oferty na podstawie pierwszych doświadczeń Agencji w ramach HomeLab Warsaw Habitat for Humanity Poland.

 

Aktualności