Nasze programy

 

Nasze programy

 

Pomagamy rodzinom w trudnej sytuacji materialnej w całej Polsce, zaspokajając ich potrzeby mieszkaniowe. Nasze zespoły remontowo-budowlane odnawiają mieszkania, koncentrując się głównie na Śląsku i w okolicach Warszawy. Zespoły wsparcia mieszkaniowego współpracują z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, oferując im niezbędną pomoc.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, wsparciu Partnerów oraz darczyńców, realizujemy różnorodne projekty mieszkaniowe, które przyczyniają się do poprawy warunków życia wielu rodzin: