O Nas

 

Jesteśmy chrześcijańską fundacją dobroczynną istniejącą w Polsce od 1992 roku. Wspieramy niezamożne osoby, które nie mają gdzie mieszkać lub mieszkają w nieodpowiednich warunkach. Często są to: uchodźcy, samotne matki, dzieci opuszczające domy dziecka lub osoby starsze, które z powodu różnych przeciwności losu znalazły się na życiowym zakręcie. Traktujemy ich jak partnerów i wspólnie staramy się zaspokoić ich potrzeby mieszkaniowe. Pomagamy osobom aktywnym – takim, które same chcą sobie pomóc.

Dzięki wsparciu wolontariuszy, darczyńców, partnerów biznesowych realizujemy wizję świata, w którym:
każdy człowiek ma godne miejsce do życia.

Do tej pory wybudowaliśmy lub wyremontowaliśmy 120 lokali mieszkaniowych i pomogliśmy 4 500 osób w Polsce. Jesteśmy częścią sieci dobroczynnych organizacji Habitat for Humanity, które działają w ponad 70 krajach na 6 kontynentach.