Remont ośrodka dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w Warszawie

Pomagamy remontować Ośrodek dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, który prowadzony jest w Warszawie przez Stowarzyszenie Tęcza. Cel projektu to remont dachu, tak aby stworzyć lepsze warunki 55 młodym osobom, które korzystają z Ośrodka.

Ośrodek dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami istnieje w Warszawie od 25 lat. Jest to drugi dom dla młodzieży, która z uwagi na złożoną niepełnosprawność wymaga stałego wsparcia we wszystkich codziennych czynnościach. Dach budynku przecieka – w czasie deszczu woda zalewa sale terapeutyczne, a nawet dostaje się do instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych, co stwarza ryzyko porażenia prądem.

Aby poprawić warunki pobytu dla 55 podopiecznych Ośrodka, pomagamy w wymianie poszycia dachowego, impregnacji więźby dachowej i ociepleniu strychu.

Budynek Ośrodka dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami

Jak pomagamy?

Pozyskaliśmy materiały potrzebne do remontu dachu od naszego partnera biznesowego – firma Wienerberger zgodziła się przekazać na remont dachówki.

Oprócz tego przekazaliśmy Stowarzyszeniu Tęcza nieoprocentowaną pożyczkę, która pozwoli pokryć koszt specjalistycznych prac związanych z ociepleniem strychu i wymianą dachówek.

Zorganizowaliśmy też akcję wolontariatu pracowniczego, podczas której 11 pracowników The Dow Chemical Company pomogło zaimpregnować więźbę dachową. Akcja odbyła się 27 czerwca 2017 roku i zainicjowała remont dachu w Ośrodku.

Przebieg projektu na zdjęciach:

1. Stan budynku przed rozpoczęciem remontu, w tym zawilgocenie powodowane przez wodę, która wpada przez nieszczelny dach (czerwiec 2017 r.)

 

2. Akcja wolontariatu pracowniczego – impregnacja więźby dachowej z udziałem 11 pracowników The Dow Chemical Company (27.06.2017 r.)

 

3. Prace związane z wymianą dachu (lipiec – sierpień 2017 r.)

 

4. Dach po zakończeniu remontu (wrzesień 2017 r.)

 

Komu pomagamy? (o Stowarzyszeniu Tęcza)

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” jest organizacją powołaną w maju 1990 roku przez rodziców dzieci z dysfunkcjami wzroku. Od 2005 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zdrowia i szczęścia dzieci, młodzieży i dorosłych osób niewidomych i słabowidzących, a w szczególności zapewnienie im godnego życia, wyrównanie ich życiowych szans oraz ochrona ich praw.

Szczególną troską objęte są dzieci i osoby ze złożoną niepełnosprawnością, dla których powołano w Warszawie dwa dzienne ośrodki edukacyjno-terapeutyczno-rehabilitacyjne. Stworzono w Warszawie unikalny, stały system wsparcia dla dzieci i osób z niepełnosprawnością wzrokową współistniejącą z innymi dysfunkcjami. Stowarzyszenie niesie pomoc dzieciom niewidomym i słabowidzącym: przeprowadza dokładne, wielostopniowe, specjalistyczne diagnozy, opracowuje indywidualne programy terapeutyczno-rehabilitacyjne wspomagające rozwój dziecka oraz realizuje je w bezpośredniej współpracy z rodzicami dziecka (Poradnia Wczesnej Interwencji) lub w placówkach dziennego pobytu.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu Tęcza można znaleźć na stronie: www.tecza.org.

Grzegorz, jeden z podopiecznych Stowarzyszenia Tęcza

Szczegóły projektu:

Daty realizacji projektu:
od czerwca do sierpnia 2017 r.

Lokalizacja:
Warszawa