Włącz się

Slider

Dla każdego

W nasze działania służące osobom w trudnej sytuacji mieszkaniowej może zaangażować się każdy – niezależnie od wieku, wykształcenia czy miejsca zamieszkania. Nie musisz być inżynierem budownictwa, by pomagać nam budować.

Jeśli masz trochę wolnego czasu, zapraszamy do włączenia się w nasz program wolontariatu. Wypełnij kwestionariusz dla wolontariuszy indywidualnych (klik) albo napisz do nas na wolontariat@habitat.pl, a my postaramy się znaleźć taką formę wolontariatu, która będzie odpowiadała Twoim zainteresowaniom i kompetencjom.

Możesz wspierać nas też materialnie, np. wpłacając darowizny, organizując zbiórki funduszy czy – jeśli mieszkasz w Warszawie – przekazując swoje mieszkanie na wynajem poprzez Społeczną Agencję Najmu.

Dla szkół i uczelni

Zapraszamy do kontaktu uczniów, studentów i nauczycieli – zwłaszcza ze szkół i uczelni położonych w pobliżu naszych biur w Gliwicach i Warszawie. Możesz wesprzeć nas jednorazowo lub nawiązać z nami stałą współpracę, np. zakładając szkolną grupę Habitat for Humanity Campus Chapter.

W nasze projekty możesz zaangażować się niezależnie od wieku. Jeśli nie ukończyłeś jeszcze 16 roku życia, to zachęcamy Cię do udziału w działaniach edukacyjnych oraz do zbierania funduszy na pomoc osobom w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Jeśli masz minimum 16 lat, to możemy dodatkowo zaprosić Cię na akcje na naszych placach budowy. Często są to akcje międzynarodowe – biorą w nich również młodzi wolontariusze, którzy przyjeżdżają do nas z krajów takich jak USA, Szwajcaria, Austria czy Japonia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie dla szkół i uczelni, napisz do naszych koordynatorek wolontariatu na wolontariat@habitat.pl.

Dla biznesu

W nowocześnie i świadomie prowadzonym biznesie działania prospołeczne są stałym elementem zarządzania zasobami ludzkimi i strategii komunikacyjnej firmy. W Polsce korporacje i firmy coraz częściej dostrzegają korzyści z działań na rzecz społeczności, w której prowadzą działalność gospodarczą i sens przeznaczenia czasu kadry oraz części budżetu, swoich produktów i usług na aktywność pro publico bono we współpracy z profesjonalną organizacją pozarządową.


Częstą dobrą praktyką firm w zakresie CSR jest wolontariat pracowniczy, który wpisuje się w jeden z celów strategicznych Fundacji Habitat for Humanity Poland. Program wolontariatu dla biznesu oferowany przez Habitat Poland obejmuje pakiet od analizy celów, przez wdrożenie i monitoring wspólnych działań do ewaluacji. Rozpoczynamy współpracę z firmą od analizy celów strategicznych i priorytetów CSR, szukamy synergii między projektami firmy i Habitat Poland, proponujemy partnerowi działania adekwatne zarówno do potrzeb firmy, jak i osób, którym pomagamy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie współpracy z biznesem, napisz do menedżerki ds. fundraisingu Habitat Poland Barbary Caban (bcaban@habitat.pl).