Partnerzy

Dla biznesu

 

W nowocześnie i świadomie prowadzonym biznesie działania prospołeczne są stałym elementem zarządzania zasobami ludzkimi i strategii komunikacyjnej firmy. W Polsce korporacje i firmy coraz częściej dostrzegają korzyści z działań na rzecz społeczności, w której prowadzą działalność gospodarczą i sens przeznaczenia czasu kadry oraz części budżetu, swoich produktów i usług na aktywność pro publico bono we współpracy z profesjonalną organizacją pozarządową.


Częstą dobrą praktyką firm w zakresie CSR jest wolontariat pracowniczy, który wpisuje się w jeden z celów strategicznych Fundacji Habitat for Humanity Poland. Program wolontariatu dla biznesu oferowany przez Habitat Poland obejmuje pakiet od analizy celów, przez wdrożenie i monitoring wspólnych działań do ewaluacji. Rozpoczynamy współpracę z firmą od analizy celów strategicznych i priorytetów CSR, szukamy synergii między projektami firmy i Habitat Poland, proponujemy partnerowi działania adekwatne zarówno do potrzeb firmy, jak i osób, którym pomagamy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie współpracy z biznesem, napisz do menedżerki ds. fundraisingu Habitat Poland Barbary Caban (bcaban@habitat.pl).