Rzecznictwo

Rzecznictwo – działania na rzecz zmian systemowych

Zwiększamy świadomość społeczną na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce i działamy na rzecz poprawy polityki mieszkaniowej. Promujemy rozwiązania systemowe, tak aby skala naszych działań była jak największa.