Remonty mieszkań rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej (w partnerstwie z firmą Procter & Gamble)

Od lipca 2013 roku prowadzimy program remontowy w partnerstwie z firmą Procter & Gamble. Wspólnie wspieramy rodziny w trudnej sytuacji mieszkaniowej z Warszawy i Łodzi. Do połowy 2017 roku nasza współpraca pozwoliła poprawić warunki mieszkaniowe 15 rodzin.

Jak pomagamy? (o programie remontowym)

Wspólnie z firmą Procter & Gamble pomagamy remontować mieszkania rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej, np. takich, których mieszkania są w złym stanie technicznym, nie mają łazienek itp.

Wsparcie udzielane przez Fundację Habitat for Humanity Poland obejmuje:

  • prace przygotowawcze i nadzór techniczny – nasz inżynier przygotowuje kosztorys remontu i zestawienie potrzebnych materiałów; po akceptacji kosztorysu przez rodzinę kupuje materiały, a następnie nadzoruje przebieg remontu;
  • wykonanie specjalistycznych prac – zapewniamy wykwalifikowaną ekipę remontową, która jest w stanie zrealizować zadania związane np. z naprawą instalacji elektrycznej czy systemu ogrzewania;
  • wsparcie w wykonaniu prostszych prac – organizujemy akcje, podczas których prace niewymagające kwalifikacji wykonują członkowie rodziny i wolontariusze (pracownicy Procter & Gamble);
  • nieoprocentowaną pożyczkę, którą rodzina zaciąga na pokrycie kosztów remontu (odpowiednio obniżonych dzięki darowiźnie i pomocy wolontariuszy Procter & Gamble) – wielkość pożyczki i okres spłaty są dostosowane do możliwości finansowych rodziny.

Wsparcie udzielane przez Procter & Gamble obejmuje:

  • darowiznę, która pozwala pokryć część kosztów związanych z zakupem materiałów oraz przeprowadzeniem specjalistycznych prac;
  • zaangażowanie pracowników jako wolontariuszy – jeśli tylko jest taka możliwość, pracownicy Procter & Gamble pomagają w remontach jako wolontariusze i uczestniczą w prostych pracach, np. układaniu płytek czy malowaniu ścian.

Komu pomagamy?

Program remontowy realizowany w partnerstwie w firmą Procter & Gamble jest skierowany do rodzin z Warszawy i Łodzi. Kwalifikują się do niego rodziny, które spełniają nasze 4 podstawowe kryteria stawiane uczestnikom wszystkich remontów, które realizujemy tj.:

  • znajdują się w trudnej sytuacji mieszkaniowej, czyli np. mieszkają w warunkach, które są szkodliwe dla zdrowia i utrudniają codzienne funkcjonowanie (zajmują mieszkania zagrzybione, niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych itp.),
  • są w stanie spłacić zobowiązania finansowe związane z remontem,
  • mieszkają/będą mieszkać na stałe w mieszkaniu, które chcą wyremontować,
  • są gotowe współpracować przy realizacji projektu remontowego.

Jak się zgłosić?

Rodziny zainteresowane udziałem w programie remontowym prosimy o kontakt mailowy: pomoc@habitat.pl. Remonty prowadzone są cyklicznie, średnio raz na pół roku.

Szczegóły projektu:

Daty realizacji projektu:
cyklicznie od lipca 2013 r.

Lokalizacja:
Warszawa i Łódź