Remonty Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” w Opolu

Od 2012 roku razem z wolontariuszami wykonujemy bieżące remonty Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” w Opolu. Placówka pomaga rodzinom dotkniętym bezdomnością: oferuje im schronienie oraz stopniowo przygotowuje do samodzielnego życia.

Jak pomagamy? (o projekcie remontowym)

Współpraca między Fundacją Habitat for Humanity Poland a Ośrodkiem Readaptacji Społecznej „Szansa” w Opolu sięga roku 2011. Początkowo jego pracownicy wskazywali nam rodziny, które opuściły już Ośrodek, ale potrzebowały wsparcia w remontach mieszkań przyznanych im przez miasto. W ten sposób docieraliśmy z pomocą do rodzin, które po wyjściu z kryzysu bezdomności trafiały do mieszkań w bardzo złym stanie technicznym, a nie miały środków, by samodzielnie doprowadzić je do stanu nadającego się do zamieszkania. W sumie wsparliśmy w pracach remontowych 10 rodzin – byłych mieszkańców Ośrodka.

Wolontariusze Credit Suisse w 2013 r.

Od 2012 roku wspieramy nie tylko byłych, lecz także i aktualnych mieszkańców Ośrodka. Z pomocą wolontariuszy wykonujemy bieżące remonty placówki – malujemy pokoje i przestrzenie wspólne tj. korytarze, klatki schodowe, łazienki, kuchnię. Przekazujemy też darowizny materiałowe w postaci farb i sprzętów, z których wolontariusze korzystają podczas akcji.

Do tej pory w projekt zaangażowało się już ponad 100 wolontariuszy, pracowników wrocławskiego biura Credit Suisse. W samym 2016 roku zorganizowaliśmy 3 akcje wolontariatu pracowniczego, w których wzięło udział 63 pracowników tej firmy.

Przebieg projektu na zdjęciach:

1. Akcje z wolontariuszami Credit Suisse w 2012 r.

 

2. Akcje z wolontariuszami Credit Suisse w 2013 r.

 

3. Akcje z wolontariuszami Credit Suisse w 2015 r.

 

4. Akcje z wolontariuszami Credit Suisse w 2016 r.

 

Komu pomagamy? (o Ośrodku Readaptacji Społecznej „Szansa”)

Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” działa w Opolu od 1992 roku. Oferuje tymczasowe schronienie rodzinom dotkniętym bezdomnością – jednocześnie może w nim przebywać ok. 60 rodzin (130 osób). Zapewnia zindywidualizowane wsparcie, takie jak pomoc terapeutyczna czy aktywizacja zawodowa. Celem jest doprowadzenie do pełnej reintegracji społecznej, czyli sytuacji, w której rodziny będą w stanie funkcjonować samodzielnie poza Ośrodkiem.

Ośrodek oferuje wsparcie zarówno dorosłym członkom rodzin, jak i dzieciom. Dla tych ostatnich prowadzi świetlicę środowiskową, która organizuje np. warsztaty rozwijające umiejętności społeczne i zainteresowania.

Szczegóły projektu:

Daty realizacji projektu:
od czerwca 2012 r.

Lider projektu:
Habitat for Humanity Poland

Kontakt:
Adam Król
akrol@habitat.pl