Spotkanie w Ministerstwie Energii

 

Spotkanie w Ministerstwie Energii

 

6 grudnia 2017r. przedstawiciele Fundacji Habitat for Humanity Poland – Barbara Audycka oraz Filip Kuśmierski spotkali się z Panem Radosławem Tabakiem oraz Panem Adamem Cegielskim z Ministerstwa Energii celem przedyskutowania problemu ubóstwa energetycznego oraz zaprezentowania rozwiązań wykorzystywanych w innych krajach UE, w szczególności Wielkiej Brytanii.

Zespół Habitat Poland przeprowadził prezentację, w której podniesiono kwestię wydłużenia okresu, po którym firmy dostarczające energię mają prawo odłączyć konsumentów od energii – z obecnych 30 dni na wypracowany w Wielkiej Brytanii model przedłużający ten okres do nawet 180 dni z wieloma próbami kontaktu z zalegającym konsumentem ze strony dostawcy energii oraz osiągnięcia kompromisu pomiędzy obiema stronami.

Wspomniano również przykład Robin Hood Energy – dostawcy i producenta energii elektrycznej z Nottingham w Wielkiej Brytanii, który operując w systemie not-for-profit, znacznie obniżył ceny energii w regionie i stanowi ważny element w przeciwdziałaniu ubóstwu energetycznemu pośród mieszkańców regionu East Midlands.

Także w Niemczech prowadzi się szeroko zakrojone działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych, tym samym redukując problem ubóstwa energetycznego, które narasta wraz z restrukturyzacją niemieckiego rynku energetycznego. Prowadzi się zatem działania takie jak inwestycje termomodernizacyjne (niewielkie, jak np. wymiana okien oraz duże, jak np. termoizolacja ścian budynku), wymiana energochłonnych sprzętów gospodarstwa domowego na bardziej energooszczędne oraz działania edukacyjne.

 

Więcej informacji znaleźć można pod następującymi linkami:

 

Polityka odłączania energii w Wielkiej Brytanii:

http://www.energy-uk.org.uk/files/docs/Disconnection_policy/Sept15_EUK_Safety_Net.pdf

 

Niemieckie programy dot. efektywności energetycznej:

http://www.odyssee-mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-germany.pdf

http://www.gbpn.org/sites/default/files/4.%20Andreas%20Germany_GBPNwebinar%5B1%5D.pdf

http://www.dw.com/en/germany-leads-the-charge-in-low-energy-homes/a-14815730

 

Robin Hood Energy:

https://robinhoodenergy.co.uk/