Wienerberger i Habitat for Humanity już trzeci raz przedłużają partnerstwo na kolejne trzy lata

Grupa Wienerberger, jeden z wiodących producentów materiałów budowlanych na świecie, i Habitat for Humanity International, międzynarodowa organizacja dobroczynna działająca na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych osób niezamożnych, mają przyjemność ogłosić kolejne trzyletnie przedłużenie partnerstwa. Zgodnie z nową umową, w latach 2018-2021 Wienerberger wesprze projekty remontowo-budowlane oraz te dotyczące efektywności energetycznej prowadzone przez Habitat w Bułgarii, Rumunii, Polsce, Macedonii, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech i Słowacji. Partnerstwo to pozwoli na zwiększenie świadomości problemów mieszkaniowych i wpłynie na kształtowanie lepszych rozwiązań systemowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wienerberger wspiera to partnerstwo nie tylko finansowo, ale również poprzez grupy wolontariuszy, które fizycznie pomagają przy budowach i zapewniają doradztwo techniczne.

Współpraca w rzecznictwie publicznym
Współpraca rzecznicza w istotny sposób pomaga podnosić świadomość, że bezpieczne i zdrowe domy są potrzebne do dalszego rozwoju edukacyjnego, ekonomicznego i społecznego. Wienerberger i Habitat for Humanity zwracają uwagę na to zagadnienie władzom państwowym i lokalnym.

Współpraca firmy Wienerberger i Fundacji Habitat for Humanity rozpoczęła się od projektów w Rumunii i Bułgarii w 2012 roku
Początkowo Wienerberger wspierał projekty mieszkaniowe Habitat for Humanity w Rumunii i Bułgarii poprzez zapewnienie wsparcia finansowego, cegieł, dachówek, ekspertyzy technicznej i wolontariuszy. Wybudowano nowe albo wyremontowano dotychczasowe domy dla prawie 130 rodzin. Firma wraz z Fundacją Habitat wybudowała również hospicjum i szkołę w Rumunii, pomagając ponad 1.360 osobom. W sumie ponad 2.000 dorosłych i dzieci w potrzebie otrzymało pomoc.

Wsparcie wzrosło w latach 2015-2018, obejmując Polskę, Węgry i Stany Zjednoczone
Druga umowa partnerska pomiędzy Wienerbergerem i Habitat for Humanity objęła również  wsparcie dla inicjatyw sieci Habitat w Polsce, Stanach Zjednoczonych i na Węgrzech, gdzie buduje się domy dla najbardziej potrzebujących rodzin, jak również ośrodki aktywności lokalnej i edukacyjne, nowe klasy lekcyjne w szkołach oraz lepiej przystosowane domy dla osób starszych i niepełnosprawnych. Od początku tego partnerstwa pomogliśmy razem ponad 3.000 osób w potrzebie.

Znaczący wkład w zmniejszanie biedy mieszkaniowej
„To partnerstwo jest obopólnie korzystne, zarówno dla Wienerbergera, jak i Habitat for Humanity“, powiedział Torre Nelson, wiceprezes Organizacji Habitat for Humanity na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. „Bardzo cenimy partnerstwo z firmą Wienerberger, którego znaczący wkład pomógł zmniejszyć  ubóstwo mieszkaniowe. Pomogli nam nie tylko przekazując w darowiznach materiały o świetnych parametrach efektywności energetycznej, ale również przy budowaniu domów dla rodzin w potrzebie, centrów aktywności lokalnej, ośrodków edukacyjnych, nowych klas lekcyjnych w szkołach, obiektów dla niepełnosprawnych, ośrodków dla osób starszych oraz wysyłając wolontariuszy do pomocy w zakresie ekspertyzy technicznej i rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkaniowych w krajach, gdzie potrzeby są tak wielkie”.