Zapraszamy na Forum Mieszkaniowe 2018

Tematem Forum Mieszkaniowego 2018 są mieszkania społeczne, czyli mieszkania o umiarkowanym czynszu budowane i administrowane przez podmioty działające w formule not-for-profit („nie dla zysku”). W wielu krajach europejskich rozmaite formuły mieszkalnictwa społecznego stanowią dobre rozwiązanie dla osób nie mających zdolności kredytowej i nie mogących pokryć wysokich kosztów najmu na rynku komercyjnym.

Celem Forum jest przedstawienie przykładowych modeli europejskich  oraz dyskusja nad możliwościami stworzenia silnego sektora mieszkalnictwa społecznego w Polsce w oparciu o systemy stosowane w  innych krajach europejskich. Uczestniczki i uczestnicy zastanowią się nad warunkami legislacyjnymi i możliwymi źródłami finansowania, najbardziej dostępnymi dla mieszkańców formułami i rolą instytucji publicznych w procesie inwestycyjnym.

Forum Mieszkaniowe 2018 adresujemy  do przedstawicielek i przedstawicieli samorządów, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i biznesu, ekspertów i ekspertek problematyki mieszkaniowej oraz szerokiego grona osób zainteresowanych mieszkalnictwem społecznym.

Udział  w Forum jest bezpłatny. Rejestracji można dokonać poprzez formularz (tutaj).

Keynote speaker:

Natalia Rogaczewska, magister ekonomii i prawa europejskiego, dyrektor ds. społecznych w BL, Federacji Mieszkalnictwa Społecznego w Danii. Aktywnie zaangażowana w koalicję rzeczniczą Housing Europe jako przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych. Jest odpowiedzialna za krajowe i międzynarodowe działania rzecznicze BL, która reprezentuje 550 duńskich organizacji mieszkaniowych.

Od 2007 r. członkini Rady Pomocy Państwowej Rządu Danii, w latach 2009-2012 odpowiedzialna za przygotowanie duńskiej prezydencji UE  w duńskim Ministerstwie Biznesu i Rozwoju.

 

Program Forum:

9.00 – 10.00
Rejestracja

10.00 – 10.15
Powitanie: Magdalena Ruszkowska-Cieślak, Dyrektor Fundacji Habitat for Humanity Poland

10.15 – 11.00
Keynote speech:The Danish Social Housing model

Natalia Rogaczewska, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Housing Europe, dyrektor ds. społecznych w BL (Federacji Mieszkalnictwa Społecznego w Danii)

11.00 – 12.00
Dyskusja samorządowców: Więcej niż lokal socjalny…  Aktywna polityka mieszkaniowa samorządów

Uczestniczą:

 • Wojciech Daniel, przewodniczący Rady Izby Gospodarczej TBS, Prezes Zarządu Tarnowskiego TBS
 • Agata Kmieć-Łuciuk, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Miasta Stargard
 • Tomasz Lewandowski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
 • Justyna Pichowicz, kierownik Biura Zarządzania Strategicznego i Funduszy Europejskich Miasta Wałbrzycha

Prowadzenie: dr Alina Muzioł-Węcławowicz, Politechnika Warszawska

12.00 – 13.00
Lunch

13.00 – 14.00
Prezentacja dobrych praktyk

 • Społeczna Agencja Najmu , Sebastian Musioł
 • Kooperatywy mieszkaniowe w Gdyni, Roman Paczkowski
 • Diakonijna Spółka Zatrudnienia Kwilcz, Krystyna Dorsz


14.00 – 15.00

Dyskusja  ekspertów: Modele rozwoju społecznego sektora mieszkaniowego w Polsce

Uczestniczą:

 • Grzegorz Gajda, Wydział Rozwoju Miast, Europejski Bank Inwestycyjny
 • Agata Gocłowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Budownictwa Społecznego, BGK
 • Kazimierz Kirejczyk, Prezes Zarządu REAS
 • Włodzimierz Stasiak, Wiceprezes Zarządu BGK Nieruchomości

Prowadzenie: Barbara Audycka, Fundacja Habitat for Humanity Poland

 

POBIERZ PROGRAM FORUM W FORMACIE PDF

 

Tegoroczne Forum odbędzie się 7 marca w Centralnej Bibliotece Rolniczej, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji oraz do rejestracji. Zapytania związane z wydarzeniem prosimy kierować na adres baudycka@habitat.pl